Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Andningsskötaren

Inom primärvården fungerar andningsskötaren som stödperson för personer med en sjukdom i andningsorganen.

Du kan söka dig till andningsskötarens mottaning på eget initiativ eller hänvisad av läkaren/annan vårdpersonal.

Andningsskötaren sköter:

  • astma-, COPD- och sömnapnépatienternas periodiska kontroller.
  • handledning av egenvården,
  • uppföljning av hur vården lyckats,
  • tobaksavvänjning
  • annan hälsorådgivning
Adress: Ojamogatan 36, 08100 Lojo
Centrums Hälsostation tfn 029 151 2990

Bekanta dig med allergi- och astmahuset

Kontakta oss elektroniskt