Andningsskötaren

Inom primärvården fungerar andningsskötaren som stödperson för personer med en sjukdom i andningsorganen.

Du kan söka dig till andningsskötarens mottaning på eget initiativ eller hänvisad av läkaren/annan vårdpersonal.

Andningsskötaren sköter:

  • astma-, COPD- och sömnapnépatienternas periodiska kontroller.
  • handledning av egenvården,
  • uppföljning av hur vården lyckats,
  • tobaksavvänjning
  • annan hälsorådgivning
Adress: Ojamogata 36, 08100 Lojo

Sjukskötare Kirsi-Marja Lehtiranta
Telefontid mån – fre kl 12  – 13, p. 044 374 0454

Sjukskötare Eija Kantola

Telefontid mån – fre kl 12 – 13 , p, 044 374 0457

 

Kontakta oss elektroniskt