Andningsskötaren

Inom primärvården fungerar andningsskötaren som stödperson för personer med en sjukdom i andningsorganen.

Du kan söka dig till andningsskötarens mottaning på eget initiativ eller hänvisad av läkaren/annan vårdpersonal.

Andningsskötaren sköter:

  • astma-, COPD- och sömnapnépatienternas periodiska kontroller.
  • handledning av egenvården,
  • uppföljning av hur vården lyckats,
  • tobaksavvänjning
  • annan hälsorådgivning
Adress: Ojamogatan 36, 08100 Lojo

Sjukskötare Eija Kantola
mån – fre tfn. 044 374 0454

Sjukskötare Zabine Gizettis

mån – fre kl  tfn. 044 374 0457

Bekanta dig med allergi- och astmahuset

Kontakta oss elektroniskt