Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Kundavgifter på vårdcentralerna

Öppenvårdsmedicinska tjänster (avsnitt 7) (ingår i avgiftstaket)

Läkarbesöksavgiften är 20,90 euro för de tre första besöken på vårdcentralen under ett kalenderår.

Avgiften debiteras inte om patienten är en veteran, en veteran som tillhör en särskild grupp, bosatt i boendetjänstenhet i Lojo i enlighet med socialvårdslagen eller under 18 år.

Skötarens mottagning är gratis.

Avgift för oanvänd och icke-avbokad tidsbokning (avsnitt 25)

Följande kommer att debiteras för oanvända och avbokade läkarbesök bokade av klienten: Från 18 års ålder 51,50 €

Avgift för läkarintyg (avsnitt 23)

Följande avgifter debiteras för icke vårdrelaterade intyg och uttlåtanden:

Läkarintyg och uttalanden som tillhör grupp A (51,50 €) innehåller följande intyg och uttalanden:

 • livsmedelsintyg
 • tbc-intyg
 • hälsointyg
 • C -uttlåtande
 • utlåtande för arbetsförmedlingen
 • misshandel uttalanden
 • B-uttalanden för pensionering
 • omfattande uttalanden för rättsväsendet
 • stipendiat och andra omfattande utländska utlåtanden
 • E-uttalanden: olyckor och yrkessjukdomar
 • andra icke-medicinska intyg

 

Grupp B (€ 61,80) innehåller följande intyg och uttalanden:

 • läkarintyg som krävs för att erhålla eller behålla körkortet
 • flygcertifikat och sportdykareintyg
 • internationellt vaccinationsintyg
 • uttalanden om skjutvapen

Gratis utlåtande och läkarintyg

 • SVA eller SVB skrivet för att bevisa behovet av sjukskrivning
 • vårdbevis för ett sjukt barn
 • uttalanden för sterilisering och abort
 • uttalande om behov av pga sjukdom av följare eller att det inte är möjligt att använda offentliga transportmedel
 • C-utlåtande för vård / handikappersättning för pensionärer för personer inom institutionell vård / bostad
 • B-utlåtande för särskilda ersättningsbara läkemedel
 • B-uttalande för rehabilitering
 • läkarutlåtande för behov av förmyndare