Kundavgifter på vårdcentralerna

Öppenvårdsmedicinska tjänster (avsnitt 7) (ingår i avgiftstaket)

Läkarbesöksavgiften är 20,90 euro för de tre första besöken på vårdcentralen under ett kalenderår.

Avgiften debiteras inte om patienten är en veteran, en veteran som tillhör en särskild grupp, bosatt i boendetjänstenhet i Lojo i enlighet med socialvårdslagen eller under 18 år.

Skötarens mottagning är gratis.

Avgift för oanvänd och icke-avbokad tidsbokning (avsnitt 25)

Följande kommer att debiteras för oanvända och avbokade läkarbesök bokade av klienten: Från 18 års ålder 51,50 €

Avgift för läkarintyg (avsnitt 23)

Följande avgifter debiteras för icke vårdrelaterade intyg och uttlåtanden:

Läkarintyg och uttalanden som tillhör grupp A (51,50 €) innehåller följande intyg och uttalanden:

 • livsmedelsintyg
 • tbc-intyg
 • hälsointyg
 • C -uttlåtande
 • utlåtande för arbetsförmedlingen
 • misshandel uttalanden
 • B-uttalanden för pensionering
 • omfattande uttalanden för rättsväsendet
 • stipendiat och andra omfattande utländska utlåtanden
 • E-uttalanden: olyckor och yrkessjukdomar
 • andra icke-medicinska intyg

 

Grupp B (€ 61,80) innehåller följande intyg och uttalanden:

 • läkarintyg som krävs för att erhålla eller behålla körkortet
 • flygcertifikat och sportdykareintyg
 • internationellt vaccinationsintyg
 • uttalanden om skjutvapen

Gratis utlåtande och läkarintyg

 • SVA eller SVB skrivet för att bevisa behovet av sjukskrivning
 • vårdbevis för ett sjukt barn
 • uttalanden för sterilisering och abort
 • uttalande om behov av pga sjukdom av följare eller att det inte är möjligt att använda offentliga transportmedel
 • C-utlåtande för vård / handikappersättning för pensionärer för personer inom institutionell vård / bostad
 • B-utlåtande för särskilda ersättningsbara läkemedel
 • B-uttalande för rehabilitering
 • läkarutlåtande för behov av förmyndare