Jour

Vid nödsituationer ta kontakt med allmänna nödnummret 112

Hälsocentraljour vardagar kl 8-16

Sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Hälsocentraljour vardagskvällar och nätter samt veckoslut och helgdagar kl 16-8

Sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Patienter som behöver icke-brådkande vård, kan hänvisas till den egna hälsostationen.

Specialsjukvårdens jour (dygnet runt)

Specialsjukvårdens jour vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Tandläkarjour