Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Jour

Vid nödsituationer ta kontakt med allmänna nödnummret 112

Hälsocentraljour under tjänstetid (vardagar kl 8-16)

De Lojobors symtom, sjukdomar och olyckor som behöver brådskande vård sköts vid Lojo hälsocentrals brådskande mottagning belägen i Lojo sjukhusets fastighet, Sjukhusvägen 8, Lojo. Ingång från sjukhusets A-dörr. Ring innan ni söker er till mottagingen till numret 019 3692319. Vi ringer tillbaka.

Hälsocentraljour vardagskvällar och nätter samt veckoslut och helgdagar

Vardagar kl 16-08, veckoslut samt andra heldagar dygnet runt sköts sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets A-dörr. Innan ni söker er till jouren ring gratisnumret 116117.

Patienter som behöver icke-brådkande vård, kan hänvisas till den egna hälsostationen.

Specialsjukvårdens jour (dygnet runt)

Lojo sjukhusets samjour, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo, tf. 116117.