Jour

Vid nödsituationer ta kontakt med allmänna nödnummret 112

Hälsocentraljour under tjänstetid (vardagar kl 8-16)

De Lojobors symtom, sjukdomar och olyckor som behöver brådskande vård sköts vid Lojo hälsocentrals brådskande mottagning belägen i Lojo sjukhusets fastighet, Sjukhusvägen 8, Lojo. Ingång från sjukhusets A-dörr. Ring innan ni söker er till mottagingen till numret 019 3692319. Vi ringer tillbaka.

Hälsocentraljour vardagskvällar och nätter samt veckoslut och helgdagar

Vardagar kl 16-08, veckoslut samt andra heldagar dygnet runt sköts sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets A-dörr. Innan ni söker er till jouren ring gratisnumret 116117.

Patienter som behöver icke-brådkande vård, kan hänvisas till den egna hälsostationen.

Specialsjukvårdens jour (dygnet runt)

Lojo sjukhusets samjour, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo, tf. 116117.