Jour

Vid nödsituationer ta kontakt med allmänna nödnummret 112

Hälsocentralsjour under tjänstetid i Lojo (vardagar kl. 8-16)

Sjukdomar och olyckor som kräver brådskande vård tas om hand vid Lojo hälsovårdscentrals akutmottagning i Lojo sjukhus fastighet, Sjukhusvägen 8, Lojo. Ingång via sjukhusets B-dörr. Ring 019 369 2319 innan du kommer till mottagningen. Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Hälsocentraljour vardagskvällar och nätter samt veckoslut och helgdagar kl 16-8

Sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Patienter som behöver icke-brådkande vård, kan hänvisas till den egna hälsostationen.

Specialsjukvårdens jour (dygnet runt)

Specialsjukvårdens jour vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Tandläkarjour