Förhandskontroller av värnpliktiga

Inbjudna är skyldiga att delta i förhandskontrollen. Förhandskontrollerna kommer att genomföras centralt i början av juni för alla åldersgrupper. Hälsokontrollen inkluderar besök på sjuksköterskans och läkarens mottagning. Mer detaljerad information för de värnpliktiga finns i ett brev från Nylands regionalbyrå