Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Cancerscreeningar

Cancerscreening syftar till att hitta cancer som är i förstadjet eller i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att förbättra behandlingsresultaten. Införandet av screening kräver att de har en vetenskapligt bevisad effekt på sjuklighet och mortalitet. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om screening som ska genomföras i hela landet.

Screening för livmoderhalscancer

Massscreening för livmoderhalscancer görs i Lojoområdet för kvinnor i åldern 25-65 år vart femte år. Undersökningen är kostnadsfri.

Screenigsprogrammet har förnyats sedan början av år 2019. Screeningprogrammet har utökats till två nya åldersgrupper, 25 och 65 år. I det nya programmet är det primära screeningprovet från 30 års ålder ett prov på papillomvirus (HPV). I åldersgruppen 25 år används fortfarande PAPA-provet som screeningmetod.

En inbjudan till undersökningen kommer att skickas hem per brev utifrån uppgifterna i Befolkningsregistret. Studien genomförs av HUSLAB. Brevet innehåller mer detaljerade instruktioner samt ett frågeformulär som tas med till undersökningen ifylld. 

Tidsbokningen sker må-fre kl 9.00 – 15.00, tfn. 09 471 86800.

Provtagning kan utföras på vilken HUSLAB-plats som helst.

Testresultaten blir färdiga inom 6 till 8 veckor efter provtagning. Svar med uppföljningsinstruktioner kommer att postas hem till kunden.

Tillägsinformation: www.huslab.fi, HUSLAB kordinerare Susanna Ihalainen p. 040-6468942, neuvonta@cancer.fi

Bröstcancerscreening

Mammografiscreening för bröstcancer – undersökningen görs i Lojoområdet för kvinnor i åldern 50-69 år vartannat år. Screening görs i enlighet med folkhälsoförordningen och den nationella planen. Undersökningen är kostnadsfri.

År 2020 bjuds in till undersökningen kvinnor från Lojo som är födda 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 och 1970. Undersökningen börjar i månadsskiftet augusti-september.

Utifrån uppgifterna i Befolkningsregistret kommer en personlig inbjudan till mammografi hem per brev.

Bröstcancerscreening i Lojo stad utförs av Suomen Terveystalo Oy. Undersökningen är i enheten Lohja Terveystalo från Prismakeskus, Laurinkatu 37, våning 2. Undersökningen kan skjutas upp, ställas in eller förfrågas på 045 7734 9976, tis-fre 9-16 eller www.terveystalo.com/screening. Undersökningsplatsen kan även ändras till ett annat Terveystalo-enhet från numret ovan.

Resultaten av undersökningen kommer inom 6 till 8 veckor efter undersökningen. Svar med uppföljningsinstruktioner kommer att postas hem till kunden.

Instruktioner till självundersökning