Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Hälsokontroller

Körkortsintyg

 • Du kan boka tid för körkortsintyg genom att ringa din egen hälsocentral eller genom ta elektronisk kontakt tilI hälsocentralen.
 • I kontrollen ingår t.ex. undersökning av syn och hörsel, mätning av blodtryck och bedömning av allmän hälsa.
 • Ta med till mottagningen körkortet, eventuella glasögon och förhandsformuläret ifyllt.
 • Beroende på körkortskategorin kommer polisen att begära en sk utökad körkortskontrollsutlåtande. I undersökningen för detta ändamål fylls i förväg ett förinformationsformulär för alla åldersgrupper, utöver vilket han / hon fyller i förinformationsdelen av den utökade undersökningen vid mottagande (under överinseende av en läkare eller sjuksköterska). Även minnet kontrolleras.

Följande intyg görs inte inom den offentliga hälsovården:

 • Flyg -certifikat
 • Sportdykares läkarintyg
 • Andra intyg relaterade till hobbyer
 • Utbytesstudentbevis (om utbyte inte är en obligatorisk del av studierna)

Hälsointyg

 • På läkarmottagningen kan hälsotillståndet undersökas och ett intyg skrivas om det, t.ex. för arbete, studier, körkort etc. Hälsointygen är inte brådskande. Intyget är avgiftsbelagt.

Kontroll av kroniska sjukdomar (årskontroll)

 • Vid behandling av långtidspatienter (t.ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, astma, reumatism) är målet en bra vårdbalans, i vilken den egna aktiviteten är viktig. Du kan boka tid för ett uppföljningsbesök genom att ringa din egen hälsocentral eller genom att ta elektronisk kontakt på Centrums hälsostation.
 • Som förberedelse för mottagningen görs hemmätningar (mätning av blodsocker och blodtryck, PEF-uppföljning hos astmatiker) i enlighet med instruktionerna från hälsocentralen och fylls i egenvårdsblanketten.
 • Innan mottagningsbesöket bör laboratorietester utföras så att svaren finns tillgängliga vid mottagningen. Laboratorieremissen har gjorts vid  föregående uppföljningsbesöket. Boka tid till laboratoriet. Om remissen inte är klar, ring din egen hälsocentral.
 • Vid mottagningen upprättas en behandlingsplan tillsammans med sjukskötaren eller läkaren. I planen dokumenteras när följande kontroll bör vara, vilka är målen för egenvården och hur dessa mål uppnås.