Recept skrivna från hälsocentralen kan begäras att förnyas via mina kantasidor, ta kontakt elektonsikt till hälsocentralen eller genom att ringa till reseplinjen tfn. 019-3693699 (gäller endast patienter som hör till Centrums hälsostation). Karislojos, Sammatis och Pusulas områdets patienter tar kontakt till den egna hälsocentralen.

Förnyelsebegäran kan också ges till apoteket.

Receptet kommer att levereras elektroniskt till apoteket senast 8 dagar efter att begäran om förnyelse har lämnats in.