Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Misstänker du coronavirus?

Vi strävar efter att undvika onödiga tester så att begränsad testkapacitet kan riktas mot riskgrupper och social- och hälsovårdspersonalen för att trygga tjänsterna. Personer som inte har symtom testas endast på smittskyddsläkarens förordnande.

Vi önskar att arbetsgivare är flexibla när det gäller egenrapporterad sjukfrånvaro för anställda och deras barn.

TA TEST
Sök dig till ett coronavirustest alltid när du har SYMTOM som tyder på coronavirusinfektion OCH
• du hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering
• din risk för blodpropp är förhöjd på basis av din egen riskbedömning (se anvisningar för egen riskbedömning för den som insjuknat i corona)
• du är gravid
• du arbetar inom social- och hälsovården i klient- och patientarbete
• du arbetar med vilken uppgift som helst inom omsorgs- eller handikappservicen som ger vård dygnet runt

• du har blivit rekommenderad att gå på test av en professionell inom hälso- och sjukvården
Undvik nära kontakter medan du väntar på testresultatet. Man kan boka tid för ett test om de ovan beskrivna kriterierna är uppfyllda på adressen www.koronabotti.hus.fi.

9Lives coronavirustestning vid Aurlax strandplan flyttar till en ny adress. Coronaprovtagningen vid det nya stället kommer att fortsätta som vanligt. Mobila enhet betjänar från den 26 maj på parkeringsplatsen vid Kokkokallionkatu.

TEST BEHÖVS INTE
Du behöver INTE söka dig till ett coronatest om
• Du har varit i kontakt med en coronapositiv person eller har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion och du inte hör till de ovan nämnda grupperna.
I din familj/i din närmaste krets har konstaterats coronavirusinfektion och du misstänker att du är coronasmittad på basis av dina symtom och du inte hör till de ovan nämnda grupper som ska ta test, behöver du inte ta coronatest. Om du vill kan du göra ett hemtest, se nedan.

Personer under 12 år 
Om ditt barn har symtom som tyder på coronaviruset ska han eller hon undvika kontakter utanför familjen tills symtomen är avsevärt lindrade och barnet orkar med normala sysslor.
Barn under 12 år ska testas för coronavirus om de har ens lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion OCH
• barnet hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom
• en person med nedsatt immunförsvar ingår i familjekretsen (se nedan)

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom


HEMTEST FÖR CORONAVIRUS

Om dina symtom är lindriga (som rinnande näsa och halsont) och du inte hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom, kan du också göra ett hemtest.
Om hemtestet är positivt, stanna hemma och undvik kontakter utanför hemmet i 5 dagar från början av dina symtom.
• Ett positivt resultat på ett hemtest behöver inte bekräftas med ett laboratorietest om:
• dina symtom är lindriga och kräver inte kontakt med hälso- och sjukvården
• du inte behöver intyg om tillfrisknande från coronasjukdom för coronapass (coronapasset visar endast en coronainfektion som bekräftats med ett test inom hälso- och sjukvården)
Om hemtestet är negativt ska testet upprepas flera dagar i följd, till exempel varannan dag. Ett negativt testresultat utesluter inte med säkerhet en coronasmitta.

Läs mer om isolering och karantän här (länk)

När ska jag kontakta hälso- och sjukvården (länk)

Du kan också be din egen hälsostation om råd
• Centrums hälsostation, tfn 029 151 2990 mån, tis och tors kl. 8:00-15:00, ons och fre kl. 8:00-13:30. Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
• Pusula hälsostation, tfn 029 151 3060 mån-tors kl. 8-16 och fre 8-14. (invånare i Pusula, Sammatti och Karislojo)
• Sammatti hälsostation, tfn 029 151 3080 mån och tors kl. 8-16 och udda fredagar 8-14
• Karislojo hälsostation, tfn 029 151 3070 tis-ons kl. 8-16 och jämna fredagar 8-14