Misstänker du coronavirus?

Coronatest

Coronaguiden_HUS
• Det är viktigt att du söker dig till coronatest om du har symtom som tyder på coronavirussmitta. Symtomen på coronavirus finns på THL:s webbplats.
•Hur göra vid misstanke om coronavirus?
https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/hur-gora-vid-misstanke-om-coronavirus

Coronaguiden

Invånare i HUS-området kan boka tid för provtagning av coronavirus via Coronaguiden.

I Coronaguiden kan du

  • göra en symtombedömning där du får information om coronavirusets symtom och exponering
  • boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest om du är bosatt i Nyland. Om du vill boka en tid för någon annan person, ring coronarådgivningen vid Lojo hälsovårdscentral, tfn 044 369 2901

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden. Tyvärr är tjänsten inte tillgänglig i Internet Explorer-webbläsaren.
Tjänsten är tillgänglig i alla allmänna webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari.
Adress: https://koronabotti.hus.fi/sv

Obs! Om du behöver akut sjukvård, ring nödnumret 112. Enbart en misstanke om att du blivit smittad av coronaviruset är inte en orsak att ringa nödnumret.

Du kan också be din egen hälsostation om råd

  • Centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 mån, tis och tors kl. 8:00-15:00, ons och fre kl. 8:00-13:30. Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
  • Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 mån-tors kl. 8-16 och fre 8-14. (invånare i Pusula, Sammatti och Karislojo)
  • Sammatti hälsostation, tfn 019 369 3740 mån och tors kl. 8-16 och udda fredagar 8-14
  • Karislojo hälsostation, tfn 019 369 3730 tis-ons kl. 8-16 och jämna fredagar 8-14

Genom att skicka ett e-postmeddelande till koronaneuvonta@lohja.fi får man allmänna råd om hur man förbereder sig för corona. Observera att vi inte hanterar personliga hälsouppgifter via e-post. Frågor som kommer in via denna adress hänvisas vidare till hälsovårdspersonalen och eventuella beslut fattas av pandemiledningsgruppen eller stadens ledningsgrupp.
Hörselskadade personer kan i frågor som gäller corona ta kontakt per telefon via en tolk. För mer information om tolktjänster, se Kela webbplats: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (på finska).

Provtagningsställen för coronavirus

Boka först tid till exempel via Coronaguiden där du också kan välja provtagningsstället. Coronavirusprovtagning förutsätter alltid tidsbokning.

Provtagningsställen för coronavirus i Lojo

  • Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 6, 08200 Lojo
  • Terveystalo drive-in, Gränsbevakningsgatan 1, 08100 Lojo

HUS Diagnostikcentrums nätverk av provtagningsställen för coronavirus består av egna och underleverantörernas provtagningsställen. Man kan ta sig till coronaprovtagning också på andra ställen i Nyland med antalet provtagningsställen mer än 40. Bokningar till en del av provtagningsställena kan endast göras av invånarna i kommunen i fråga och närliggande kommuner. En del av provtagningsställena betjänar invånarna i alla kommuner i Nyland. HUS coronavirustest är alltid gratis. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.

Ladda ner Coronablinkern i telefon!

Du kan nu ladda ner i din smarttelefon Coronablinkern-appen. Coronablinkern är en applikation som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och ger dig information om du enligt appen har blivit exponerad för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. Appen kan laddas ner i telefonen gratis från Apple- och Google-appbutiker.