Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Isolering & karantän

Frivillig isolering

  • När du blir sjuk, stanna hemma och bjud inga gäster in. Gå inte till offentliga platser eller någonstans där du kommer i kontakt med människor. Du får bara umgås med personer i samma hushåll
  • Be en annan person som inte har insjuknat att sköta uppköpen i butiken eller på apoteket. Du kan också beställa en matleverans från många butiker eller restauranger hem via nätet eller per telefon

Hur länge ska man stanna hemma?

  • Stanna hemma tills det har gått minst 5 dygn sedan dina symtom började och du inte har haft symtom eller dina symtom har varit mycket lindriga i två dagar. Efter det kan du återgå till normal vardag om eventuell feber är borta och de andra symtomen avtar betydligt.

Var kan jag få ett intyg för min arbetsgivare/FPA?

  • På basis av ett positivt snabbtestsvar eller ett positivt PCR-resultat kan du få ett sjukintyg. Kontakta vid behov arbetshälsovård eller din egen hälsostation.
  • Vi önskar att arbetsgivare är flexibla när det gäller egenrapporterad sjukfrånvaro för anställda och deras barn.
    Isoleringsbeslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar tillämpas framdeles endast i lägen där man med förvaltningsbeslut genuint kan förhindra vidare smittor.

Smittspårning

Du ska själv meddela om en eventuell exponering för dem du har varit i kontakt med 48 timmar innan dina symtom började tills du blir isolerad.

Stadens smittspårning utreder endast smittkedjor med hög risk på hälso- och sjukvårdsvårdenheter, vårdinrättningar samt boendeenheter för riskgrupper. Det är inte möjligt att ge individuell rådgivning för dem som varit närkontakt med smittade eller sätta dem i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är inte möjligt att ge individuell rådgivning för dem som varit i närkontakt med smittade.

Anvisning för dig som blivit utsatt för coronaviruset

· När du har blivit informerad om en eventuell exponering för coronaviruset, var uppmärksam på ditt tillstånd i fem dygn från den senaste exponeringssituationen.

· Om du får symtom som passar för corona och uppfyller de andra testkriterierna, boka tid för ett coronatest. Om kriterierna inte uppfylls, gör ett hemtest.

· Om möjligt arbeta på distans eller stanna i frivillig karantän och undvik kontakter.

· Använd munskydd om du behöver uträtta ärenden utanför hemmet eller du går till arbetet eller till skolan.

· Om du inte har symtom kan du gå till skolan eller daghemmet. Vid exponeringar inom familjen är det bra om möjligt att stanna i frivillig karantän i fem dagar.

· Exponerade personer inom familjen som arbetar i högriskyrken (t.ex. äldreomsorg) ska kontrollera de anvisningar som gäller arbetet hos sin arbetsgivare.