Isolering & karantän

Frivillig isolering

  • När du blir sjuk, stanna hemma och bjud inga gäster in. Gå inte till offentliga platser eller någonstans där du kommer i kontakt med människor. Du får bara umgås med personer i samma hushåll
  • Be en annan person som inte har insjuknat att sköta uppköpen i butiken eller på apoteket. Du kan också beställa en matleverans från många butiker eller restauranger hem via nätet eller per telefon

Hur länge ska man stanna hemma?

  • Stanna hemma tills det har gått minst 5 dygn sedan dina symtom började och du inte har haft symtom eller dina symtom har varit mycket lindriga i två dagar. Efter det kan du återgå till normal vardag om eventuell feber är borta och de andra symtomen avtar betydligt.

Var kan jag få ett intyg för min arbetsgivare/FPA?

  • På basis av ett positivt snabbtestsvar eller ett positivt PCR-resultat kan du få ett sjukintyg. Kontakta vid behov arbetshälsovård eller din egen hälsostation.
  • Vi önskar att arbetsgivare är flexibla när det gäller egenrapporterad sjukfrånvaro för anställda och deras barn.
    Isoleringsbeslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar tillämpas framdeles endast i lägen där man med förvaltningsbeslut genuint kan förhindra vidare smittor.

Smittspårning

Du ska själv meddela om en eventuell exponering för dem du har varit i kontakt med 48 timmar innan dina symtom började tills du blir isolerad.

Stadens smittspårning utreder endast smittkedjor med hög risk på hälso- och sjukvårdsvårdenheter, vårdinrättningar samt boendeenheter för riskgrupper. Det är inte möjligt att ge individuell rådgivning för dem som varit närkontakt med smittade eller sätta dem i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är inte möjligt att ge individuell rådgivning för dem som varit i närkontakt med smittade.

Anvisning för dig som blivit utsatt för coronaviruset

· När du har blivit informerad om en eventuell exponering för coronaviruset, var uppmärksam på ditt tillstånd i fem dygn från den senaste exponeringssituationen.

· Om du får symtom som passar för corona och uppfyller de andra testkriterierna, boka tid för ett coronatest. Om kriterierna inte uppfylls, gör ett hemtest.

· Om möjligt arbeta på distans eller stanna i frivillig karantän och undvik kontakter.

· Använd munskydd om du behöver uträtta ärenden utanför hemmet eller du går till arbetet eller till skolan.

· Om du inte har symtom kan du gå till skolan eller daghemmet. Vid exponeringar inom familjen är det bra om möjligt att stanna i frivillig karantän i fem dagar.

· Exponerade personer inom familjen som arbetar i högriskyrken (t.ex. äldreomsorg) ska kontrollera de anvisningar som gäller arbetet hos sin arbetsgivare.