Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

När du blir sjuk

I regel kan symtomen på coronavirus följas upp och lindras med de medel man har hemma. På länken nedan finns THL:s anvisningar för vården hemma för den som insjuknat i corona.

THL -Vårdanvisningar för den som insjuknat i corona

När ska jag kontakta hälso- och sjukvården?

1. Du har svåra symtom

 • Du klarar dig inte med hjälp av hemvårdsanvisningarna och dina symtom är svåra (t.ex. svår andnöd, nedsatt medvetandetillstånd)
 • Du får symtom på blodpropp såsom smärta i de nedre eller övre extremiteterna eller bröstsmärta eller andnöd, kraftig och tilltagande huvudvärk, ensidiga symtom eller kraftig buksmärta

Ta kontakt

 • I nödsituationer 112
 • Under tjänstetid> den egna hälsostationen, återuppringningstjänst> välj brådskande
 • Utanför tjänstetid 116117

2.Din risk för blodpropp på grund av coronavirussjukdom kan vara förhöjd – bedöm din risk här

Till coronavirusinfektion hänför sig en ökad risk för blodpropp. Å andra sidan kan en ökad risk för blodpropp bidra till utvecklingen av en svår sjukdom.

Om du tar läkemedel som hämmar blodets koagulering (handelsnamnen inom parentes), behöver du vidta inga extra åtgärder, fortsätt medicineringen enligt de tidigare anvisningarna.

 • Klopidogrel (Clopidogrel KRKA, Plavix)
 • Tikagrelor (Brilique)
 • Så kallade blodförtunnande läkemedel (Marevan, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Pradaxa)
 • Subkutan (=under huden) heparinbehandling (Fragmin, Innohep, Inhixa, Ghemaxan, Enoxaparin Becat)

Vid lindriga infektioner (temperatur mindre än 37,5, ingen andnöd eller hosta, inget behov av mer än 3 dagars sängläge) behöver du inte läkemedel som hämmar blodets koagulering även om du har riskfaktorer.

Om din sjukdom är svårare och riskfaktorerna nedan är uppfyllda, kan du behöva läkemedel som hämmar blodets koagulering. Kontakta i så fall genast på vardagar, tfn 029 151 2990 och välj ”brådskande”. Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Riskfaktorer för blodpropp, minst en av dessa:

 • Graviditet, kejsarsnitt eller barnsängstid (6 veckor från förlossningen)
 • Tidigare venös eller arteriell blodpropp
 • Benägenhet för blodproppar (t.ex.: APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom, fosfolipidantikroppssyndrom)
 • Aktiv cancersjukdom eller malign blodsjukdom
 • Multipla skador eller färsk ryggmärgsskada
 • Stor operation inom <1 mån. och/eller ordinerat sängläge på grund av operationen ELLER

Riskfaktorer för blodpropp, minst tre av dessa:

 • Åldern minst 60 år
 • BMI (kroppsmasseindex) över 30
 • Rökning
 • Du sitter i rullstol eller är förlamad
 • Hjärt- eller kärlsjukdom (högt blodtryck med dålig vårdbalans)
 • Venös insufficiens i de nedre extremiteterna
 • Diabetes (alla typer av diabetes)
 • Fettlever
 • Autoimmunsjukdom bl.a. Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit, ledgångsreumatism)
 • Svår njursjukdom (inklusive nefrotiskt syndrom)
 • Nyligen genomförd operation (inom 6 veckor), extremitetsfraktur eller slutet gips i nedre extremiteten
 • Östrogenersättning (inte gel eller plåster)
 • Kombinationspiller som preventivmedel (gäller inte preventivmedel som bara innehåller gulkroppshormon, dvs. minipiller
 • Som psykofarmaka klozapin (Leponex, Froidir, Clozapine Accord)
 • Central venkateter