Corona: Nya rådgivningskanaler för lojoborna

9.9.2020
Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland
Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden. Tyvärr är tjänsten inte tillgänglig i Internet Explorer-webbläsaren. Tjänsten är tillgänglig i alla allmänna webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari. Adress: https://koronabotti.hus.fi/sv
För mer information om Coronaguiden via den här länken.
Läs också THL -länken: Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

OBS! Förutom de rikstäckande rådgivningslinjerna får Lojoborna råd i frågor om corona via Lojo stads rådgivningskanaler.

  • Du kan ringa och fråga råd på telefonnumren 044 369 2901 och 044 369 2902 varje dag kl. 7-21. (Man ringa dessa nummer också i andra aktuella hälsofrågor om de andra hälsovårdskanalerna är överbelastade).
  • I hälsofrågor kan du också ta kontakt via Lojo hälsovårdscentrals e-tjänster på adressen https://pro.klinik.fi/contact/lohja.
  • Allmän rådgivning när det gäller beredskap för corona kan du få genom att skicka e-post till koronaneuvonta@lohja.fi. Observera att vi inte hanterar personliga hälsouppgifter via e-post. Via denna adress besvaras frågorna av hälsovårdspersonalen eller eventuella beslut fattas av pandemiledningsgruppen eller stadens ledningsgrupp.

Hörselskadade personer kan i frågor som gäller corona ta kontakt per telefon via en tolk. För mer information om tolktjänster, se Kela webbplats: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolktjänstens distansservice är öppen mån–fre kl. 8–16.

 

14.5.

Eleverna i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen har återgått till skolorna och närundervisningen torsdag 14.5.2020. Skolarbetet fortsätter enligt läroplanen och man följer den lagstiftning för den grundläggande utbildningen som råder under normala omständigheter. Distansundervisning är inte längre möjlig.

Återgången till skolan för en närundervisningsperiod före sommarlovet är särskilt viktigt när det gäller elevernas välbefinnande, upprätthållande av sociala relationer samt för att kartlägga hur distansstudierna har gått och rama in det stöd som eventuellt uppstått eller ökat. Under närundervisningsperioden torde fokus ligga på att kartlägga och i behövlig mån repetera det man lärt sig. Stödundervisning och andra stödformer finns tillgängliga för de elever som behöver dem.

I undervisningsarrangemangen beaktas de anvisningar som getts om återgången till närundervisning och man strävar efter att förhindra risken för smitta så effektivt som möjligt.

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning ska en elev inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning  delta i undervisningen om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse (lagen om grundläggande utbildning, 25–26 a §, 35 §).

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning under resten av våren.