Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Utfallet av vårdgarantin

Vårdgarantin gäller icke-brådskande vård. Hälsovårdscentralen i Lojo uppfyller vårdgarantin. Brådskande undersökning och vård av patienter sköts på det sätt som sjukdomen kräver. Patienterna har fått kontakt med hälsostationerna och mun- och tandvården väl. Kontakterna sker i första hand per telefon. Hälsovårdscentralen har ett system för återuppringning. Dessutom kan kunden kontakta och få en preliminär bedömning av vårdbehovet via en krypterad portal alla dagar dygnet runt.

Öppenvård inom primärvården

I regel bedömer vi behovet av vård då patienten tar kontakt. Om detta inte är möjligt, gör vi bedömningen under ett besök på mottagningen samma dag eller senast inom tre dygn.

Vård som har bedömts vara medicinskt nödvändig inleds i allmänhet i samband med det första besöket på mottagningen, vanligen inom 2–3 veckor. Vården kan i alla situationer inledas snabbare än inom tre månader. Patienter som behöver brådskande vårdas genast.

I slutet av december var den genomsnittliga väntetiden för vård på Centrums hälsostation i genomsnitt 30 dagar, på hälsostationerna i Karislojo, Sammatti och Pusula i genomsnitt 9 dagar.

Mun- och tandvård

Det har gått bra att få kontakt med den centraliserade tidsbokningen till mun- och tandvården. Inom mun- och tandvården används ett system för återuppringning.

Tandskötaren vid tidsbokningen bedömer behovet av vård när patienten tar kontakt. Patienter som behöver icke-brådskande vård får en mottagningstid inom cirka 120 dagar. Patienter som behöver brådskande akutvård får en tid samma vardag. Tandjour under och utanför tjänstetid för mun- och tandvård finns på HUS Haartmanska sjukhuset, (Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors). Jouren under vardagskvällar, veckoslut och söckenhelger, tfn 09 471 71110. Ring innan du kommer till jourmottagningen.

Specialiserad sjukvård

I fråga om den specialiserade sjukvården ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) för att vårdgarantin uppfylls och uppgifterna offentliggörs.

Lojo 9.12.2022

Jari Linden
Chefsöverläkare