Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Administration och feedback

OBS!
För social- och hälsovårdstjänsternas del flyttas begäran om information till webbplatsen för Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi) den 1 januari 2023.

På webbplatsen www.luvn.fi kommer att finnas egna sidor för dataskydd och begäran om information:
https://www.luvn.fi/fi/meilla-asiakkaana/asiakkaan-oikeudet-lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-palveluissa

Du kan ge respons på LUVN tjänster via responstjänsten. Responstjänsten öppnas i ett nytt fönster via länken nedan.
https://oma.digiloikka.fi/FormPro/eServices/luvn/AnonyymiHakemus/Aloita/Palaute (från och med den 1 januari 2023)


Om du vill byta vårdplats för icke för icke-brådskande vård

Anmälningsblanketten returneras både till nuvarande och till den nya hälsocentralen. Alltså printa och signera två blanketter. Blanketten kan ifyllas på skärmen eller printas och fyllas i för hand.

Patientombudsman

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter. I lagen om patienternas status och rättigheter (785/1992) fastställs patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Patientlagen betonar patientens rätt till god vård och behandling, tillgång till behandling samt patientens rätt till information och självbestämmande. Patienten måste behandlas på ett sådant sätt att hans eller hennes värdighet inte kränks och att hans eller hennes övertygelser och privatliv respekteras.

Patientombudsmannens uppgifter är att:

  • ge patienter råd i frågor som berör tillämpningen av patientlagen
  • hjälper patienten att göra en påminnelse och ett klagomål, samt i frågor som berör patientskador
  • informera om patientens rättigheter
  • fungera för att främja och genomföra saker dom gagnar patienträttigheter

En patientombudsman är en opartisk person vars roll är rådgivande. Patientombudsmannen har ingen beslutanderätt och tar inte ställning till patientens vård och åtgärder eller om behandlingen har skadat patienten. Patientombudsmannen kan fungera som länk mellanpatienten och arbetstagaren vid problem.

Patientombudsmannen är i den sociala områdets expertcentrum Sosiaaltitaito tjänst. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna. Riikka Kainulainen och Clarissa Peura fungerar som patientombudsman i Lojo-området.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 040 833 5528

Måndagar kl 12-15, tisdagar till torsdagar kl 9-12 (inte fredagar och dagen före hälgdagar)

E-post:

potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi.

Observera att e-post inte är en säker väg och därför kan dess användning inte rekommenderas för att skicka känslig information.

Postadress:

Potilasasiamies
Sosiaalitaito
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Vid behov ordnas mötet i lokaler som organiseras av patientens kommun.