Familjesocialarbete

Familjesocialarbetet stödjer välbefinnandet hos barn och unga under 18 år och familjer i Lojo och stärker föräldraskapet i olika livssituationer. Utmaningar kan t.ex. vara frågor relaterade till fostran av barn och dagsrytmen, föräldrarnas utmattning, olika sjukdomar som påverkar funktionsförmågan, familjens interna konflikter, arbetslöshet, ekonomisk situation eller rusmedel. Familjesocialarbetet är arbete som stödjer förändring och som syftar till att tillsammans med familjen lindra svårigheter i en livssituation samt stärka familjens egna handlingsmöjligheter och delaktighet.  Inom familjesocialarbetet erbjuds familjen stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning och utöver familjearbetet och hemservicen används också alla övriga kommunala tjänster.  Man samarbetar med familjens närstående och andra parter som stödjer familjen.

Familjesocialarbetets kontaktuppgifter
Besöksadress: Larsgatan 50, 08100 LOJO (2 och 4 våningen)
Telefontid mån, ons, fre 9-10

Socialarbetare Linja-Ingren Marjatta, tfn 044 374 0076

Svenskspråkiga serviceområdet
Socialarbetare Glad-Jungner Gun-Viv, tfn 044 374 9418
Socialhandledare di Rodi-Maukku Suzanne, tfn 044 369 1172

Anttilaområdet
Socialarbetare Salin Susanna, tfn 044 374 9515
Socialhandledare Kinnunen Anu, tfn 044 374 0273

Ojamo- och Harjuområdet
Socialarbetare Sipilä Riikka, tfn 044 369 1179

Järnefeltområdet
Socialarbetare Glad-Jungner Gun-Viv, tfn 044 374 9418
Socialhandledare Muhonen Heidi, tfn 044 374 0270

Tallbackaområdet
Socialarbetare Kautto Virpi, tfn 044 374 9414

Nummiområdet
Socialarbetare Halla-Aho Ilkka, tfn 044 374 1161
Socialhandledaren är anträffbar på onsdagar på Nummis rådgivning,  Kaarlentie 2, Nummi.

Familjerättsliga frågor
Kontakta socialarbetare Marjatta Linja-Ingren, tfn 044 374 0076

Du kan kontakta socialvården eller lämna in en barnskyddsanmälan per telefon eller genom att skriva ut en barnskyddsanmälan via länken Barnskyddsanmälan.