Familjesocialarbete

Familjesocialarbetet stödjer välbefinnandet hos barn och unga under 18 år och familjer i Lojo och stärker föräldraskapet i olika livssituationer. Utmaningar kan t.ex. vara frågor relaterade till fostran av barn och dagsrytmen, föräldrarnas utmattning, olika sjukdomar som påverkar funktionsförmågan, familjens interna konflikter, arbetslöshet, ekonomisk situation eller rusmedel. Familjesocialarbetet är arbete som stödjer förändring och som syftar till att tillsammans med familjen lindra svårigheter i en livssituation samt stärka familjens egna handlingsmöjligheter och delaktighet.  Inom familjesocialarbetet erbjuds familjen stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning och utöver familjearbetet och hemservicen används också alla övriga kommunala tjänster.  Man samarbetar med familjens närstående och andra parter som stödjer familjen.

Familjesocialarbetets kontaktuppgifter
Besöksadress: Larsgatan 50, 08100 LOJO (2 och 4 våningen)
Journummer 0500 486 101

Chef för familjesocialarbete Känkänen Päivi, tfn 044 374 1225

Svenskspråkiga serviceområdet
Socialarbetare Glad-Jungner Gun-Viv, tfn 044 374 9418
Socialhandledare di Rodi-Maukku Suzanne, tfn 044 369 1172

Anttilaområdet
Socialarbetare Rinne Heidi, tfn 044 374 9515

Ojamo- och Harjuområdet
Socialarbetare Kelahaara Kristina, tfn 044 374 3261
Socialarbetare Kinosmaa Riitta, tfn 044 374 1158
Socialhandledare Vainio Erika, tfn 044 374 1157

Järnefeltområdet
Socialarbetare Glad-Jungner Gun-Viv, tfn 044 374 9418
Socialhandledare Haapala Susanna, tfn 044 374 0270
Socialarbetare Moilanen Sini, tfn 044 374 3366

Tallbackaområdet
Socialarbetare Nuurto Susan, tfn 044 374 9414

Nummiområdet
Socialarbetare Broman Ira, tfn 044 374 1161

Du kan kontakta socialvården eller lämna in en barnskyddsanmälan per telefon eller genom att skriva ut en barnskyddsanmälan via länken Barnskyddsanmälan.