Barnatillsyningsman

Försiktighetsåtgärder för att förebygga coronaviruset:

Klientmottagningarna vid enheten för familjerättsliga ärenden har begränsad verksamhet.
Kom inte till mottagningen om du har feber, hosta och/eller övre luftvägsinfektion eller om det har gått mindre än 14 dygn efter att du återvänt från utlandet.
Om du inte kan komma till den bokade tiden, meddela detta omedelbart till din barnatillsyningsman.

Hur ordnas barnets umgängesrätt och växelvisa boende i undantagsförhållanden?

Barnet har rätt att hålla kontakt med båda sina föräldrar.  Man ska värna om den här rätten även i undantagsförhållanden.
Anvisningar för föräldrar på THL:s webbplats: Usein kysytyt kysymykset / Lapset /

 

Barnatillsyningsmannen tar hand om ärenden i anslutning till faderskapsutredningar gällande barn födda utom äktenskapet och gör avtal om barnets underhåll samt om vårdnad och umgängesrätt.

Barnatillsyningsmannens tjänster omfattar

Kontaktinformation

Lojo stad/ barnatillsyningsmannen
Larsgatan 50, 2. vån., 08100 Lojo

Barnatillsyningsmännens rådgivning och tidsbokning

Barnatillsyningsmännen har inga telefontider under tiden 11.5.-22.5.2020. Vid behov kan ni kontakta barnatillsyningsmannen per e-post etunimi.sukunimi@lohja.fi.

Klienterna kan kontakta byråsekretaren i frågor som direkt berör underhållsavtal där den underhållsskyldige omfattas förmåner från Fpa.

Byråsekreterare Helena Särkelä, tfn 044 369 1167.

I andra frågor kan klienterna kontakta barnatillsyningsmannen via telefontid eller per e-post.

Barnatillsyningsman Katja Honkaranta, tfn 044 369 1175, mån kl. 9-11, tis & tors kl. 10-11

Barnatillsyningsman Tarja Björkroth, tfn 044 369 1174 mån kl. 9-11, tis & tors kl. 10-11

e-post fornamn.efternamn@lohja.fi.

Om du inte kan komma till det bokade mötet, ska tiden avbokas så snart som möjligt. Tiden kan avbokas antingen genom att ringa byråsekreteraren eller genom skicka ett meddelande till barnatillsyningsmannen per e-post.