Lojo äldreråd

Äldrerådet i Lojo arbetar för samverkan mellan myndigheter, äldre och pensionärs- och äldreorganisationer. Rådet följer stadens planer och beslutsfattande ur de äldres synvinkel, särskilt när det gäller att organisera service och stödinsatser för äldre. Rådet lämnar också initiativ om hur servicen för äldre kunde utvecklas.

Äldrerådets sammansättning 2017-2019

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 11.9.2017 utsett äldrerådet med följande sammansättning: Pensionärsorganisationernas representanter
Haverinen Liisa
Jaakkola Marja
Kaira Mervi
Karhunsaari Markus
Kokkonen Maija
Lahtinen Gudrun
Tuominen Antti
Veteranorganisationernas representant
Johansson Jorma
Social- och hälsovårdsnämndens representanter
Hyrkkö Hilkka, personlig ersättare Silander Jaana
Kunnala Tarja, personlig ersättare Weintraub Roger
Stadsstyrelsens representant
Nordström Paula, personlig ersättare Laine Maaret
Tjänsteinnehavarrepresentant
Suominen Tuula, serviceområdesdirektör, seniorservicen
Organisationernas ersättare i inkallelseordning
Kinnunen Pirkko Rantanen Snöfrid

Äldrerådets ordförande för åren 2017 – 2019 är Markus Karhunsaari,
m.karhunsaari@gmail.com , tfn 050 346 5996 och vice ordförande är Liisa Haverinen, liisa.haverinen1@gmail.com , tfn 050 525 2713.