Lojo äldreråd

30.4.2021
ℹ️  Ansökan till äldrerådet för perioden 2021-2023
För att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka tillsätter Lojo stadsstyrelse ett äldreråd. Till äldrerådet väljs nio (9) företrädare för organisationer utifrån förslag från pensionärsföreningar i Lojo samt en av (1) företrädare för organisationer utifrån förslag från veteranorganisationerna.

Organisationernas skriftliga förslag till råden (inkl. ersättare) ska lämnas in senast 31.5.2021 kl. 16 till adressen: Lojo stadsstyrelse, PB 71, 08101 Lojo eller till kirjaamo@lohja.fi. Mer information förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216.

👉 https://www.lohja.fi/sv/nyheter/ansokan-till-lojo-stads-rad-2021-2023/Äldrerådet i Lojo arbetar för samverkan mellan myndigheter, äldre och pensionärs- och äldreorganisationer. Rådet följer stadens planer och beslutsfattande ur de äldres synvinkel, särskilt när det gäller att organisera service och stödinsatser för äldre. Rådet lämnar också initiativ om hur servicen för äldre kunde utvecklas.

Äldrerådets sammansättning 2019- 2021

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 5.8.2019 §223 utsett äldrerådet med följande sammansättning: Pensionärsorganisationernas representanter
Haverinen Liisa
Hiltunen Salme
Janérus Mirja
Kaira Mervi
Kinnunen Pirkko
Kokkonen Maija
Lahtinen Gudrun
Miinalainen Vappu
Veteranorganisationernas representant
Johansson Jorma
Social- och hälsovårdsnämndens representanter
Hyrkkö Hilkka, personlig ersättare Laine Maaret
Weintraub Roger, personlig ersättare Kunnala Tarja
Stadsstyrelsens representant
Nordström Paula, personlig ersättare Saari Leena
Tjänsteinnehavarrepresentant
Suominen Tuula, serviceområdesdirektör, seniorservicen

Äldrerådets ordförande för åren 2020-2021 är Vappu Miinalainen, vappuh.miinalainen@hotmail.fi, tfn 040 583 2623 och vice ordförande är Mirja Janérus, mjanerus@gmail.com,  p. 040 500 3342.