Information, handledning och rådgivning

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER

Äldrehjälpen ger information om aktiviteter som är avsedda för de äldre i Lojo och om service som produceras av staden och andra aktörer samt om frågor som gäller sociala förmåner. Vid behov bedömer servicehandledningen den äldres situation och behov av service.

Till stöd för servicehandledningen använder vi servicekatalogen www.apuhaku.fi med information om privata aktörer inom omsorg och vård. Syftet med Apuhaku.fi-tjänsten är att hjälpa klienten eller hans/hennes anhöriga att enkelt hitta de tjänster som stöder välbefinnandet och hälsan inklusive prisuppgifterna på ett och samma ställe.

Enkel åtkomst till tjänsterna stöder klientens egen valfrihet. Klienterna kan bl.a. se de momsfria tjänster som ges hemma och möjligheten att använda sig av hushållsavdrag.

Äldrehjälpen har telefontid måndag-fredag kl. 9-14, tfn 044 369 2444 Besöksadress: Seniorservicecentret, Ojamogatan 34, 08100 Lojo Äldrehjälpen har mottagning utan tidsbokning tisdagar kl. 9–14 och med tidsbokning på övriga tider.

Anmälan enligt äldreomsorgslagen om en äldre persons servicebehov i Lojo SV 

Anmälan om en äldre persons servivebehov