Mot Lojo år 2050. Enkäten Lojo framtidsgranskning är öppen 19.2 – 12.3.2021.

Strukturmodellen för markanvändning förnyas för åren 2020-2050. Hurdant är ditt Lojo? Svara på enkäten och vinn biobiljetter!

Staden har inlett en strategisk framtidsgranskning för Lojo där man analyserar utvecklingen av markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar fram till år 2050. På basis av detta arbete förnyas också strukturmodellen för markanvändning för åren 2020-2050.

Lojo stads planläggning vill nu att invånarna ska säga sin åsikt om strukturmodellen för markanvändning som ska förnyas och vilka synpunkter de har på den. Genom att svara på enkäten kan du påverka utarbetandet av strukturmodellen. Mellan alla som svarat på enkäten och lämnat in sin e-postadress lottas ut ett paket av två (2) biobiljetter till Kino Vaakuna i Lojo. Prisets värde är 20 €. Antalet biljettpaket som lottas ut är totalt fem (5).Lojo stad genomför lottningen före 31.3.2021. Vinnarna kommer att meddelas per e-post. Närmare uppgifter om hanteringen av personuppgifter, de registerfördas rättigheter och uppfyllandet av dem är tillgängliga i registerbeskrivningen. Enkäten har genomförts på finska.
Enkäten och lotteriet finns här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8iaVdCfOkuUdo8eW2qseH8RVMQPSOhPgWck73tvi8dURVRMUUJLUjlIOTY0R1o1Q0pHRE1GOFFDWS4u

Vid behov kan ytterligare kommentarer skickas på adressen:
https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/palaute/yleinen-palaute/

Mer information om enkäten: marilla.tontti@lohja.fi

Parter i planläggningen_Närings-, trafik- och miljöcentral
bild “Parter i planläggningen” från Närings-, trafik- och miljöcentralens guide:
Jag deltar i planläggningen – Handledning för kommuninvånare

Den som utarbetar planen, intressenterna och kommunens beslutsfattare är centrala parter i planläggningen. Var och en av dessa har en egen roll i planläggningen. Öppen växelverkan mellan alla parter är i nyckelposition. Markanvändnings- och bygglagen framhäver såväl ett brett deltagande som kommunens ansvar vid planeringen av markanvändningen. Kommunens sakkunskap om planeringen är särskilt viktig. Kommunen ansvarar för planens innehåll, att den är förenlig med lagen och för kvaliteten på beslutsfattandet.

Share This