Språkinnovatören från Sammatti – en liten utställning om Elias Lönnrot

Elias Lönnrot (1802–1884) var en reformator av det finska språket, utvecklare av det finska skriftspråket, insamlare av folkdiktning, journalist och folkupplysare. Tillika var han en vetenskapsman, läkare och reformator av den finska psalmdiktningen.

Oavsett vilket tema man vill skriva om på finska i dag så är man oupphörligen tvungen att tillgripa nyord som Lönnrot skapat.

Så skrev biträdande professorn i finska språket Paavo Pulkkinen i boken Suomen kirjallisuus VII år 1968. Påståendet gäller likafullt i Finland på 2020-talet.

Elias Lönnrot var en skräddarson från Sammatti. Efter en lång karriär som provinsial- och slottsläkare i Kajana återvände han efter pensioneringen till sin hembygd. År 2022 hade det gått 220 år sedan Lönnrots födelse. Den här utställningen hyllar Lönnrots engagemang för det finska språket samt allt det han uträttade som pensionär i Sammatti.

 

Related to the subject: