Hälsningar från det förflutna

Människor har lämnat spår efter sig som vi i dag kan se, tolka och förundra oss över.

Kommunikationssätten och kommunikationstekniken har förändrats och diversifierats under årtusendenas och århundradenas lopp, det vill säga under den tid som det funnits bebyggelse i det nuvarande Lojoområdet. Tecken på det förflutna är medeltida kyrkomålningar liksom även de senaste årtiondenas sms i t tidningsspalterna.

 

Related to the subject: