Motion och fritid

Vår hemstad Lojo

Det gamla skolhuset, pedagogiet, vittnar om förändringen när en liten landsbygdsort växte och blev stad.