Bibliotekens mötes-, studie- och utställningslokaler

På biblioteken kan man ordna en mängd olika evenemang och utställningar. Några av biblioteken erbjuder också lokaler för möten och studier. Du kan fråga om evenemangs- och utställningslokaler på närbiblioteken vid respektive biblioteks kundservice.

Mötes- och studielokaler

Järnefeltssalen
Lojo huvudbibliotek


För föreläsningar och möten, en lokal på 80 m² (för 30-60 personer).

Salens utrustning

 • dator
 • videoprojektor (HDMI, Displayport, Thunderbolt, VGA)
 • arbetsprojektor
 • dokumentkamera
 • ljudåtergivning
 • induktionsslinga

Bokningar och mer information

Johanna Strömberg, byråsekreterare

 • tfn: 044 369 1366
 • e-post: johanna.stromberg [at] lohja.fi

Priser

kl. 8.00-20.00, priserna för påbörjade timmar:

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang(r.f.) 26,00 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagt evenemang 73,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 52,00 €
 • kommersiella avgiftsbelagda evenemang 104,00 €

klo 20:00-22:00 välisinä aikoina, hinnat alkavalta tunnilta

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang(r.f.) 52,00 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagt evenemang 145,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 104,00 €
 • kommersiella avgiftsbelagda evenemang 208,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som överenskommits med kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Grupparbetsrum
Lojo huvudbibliotek


För cirka 14 personer, kan delas upp i två olika lokaler. Kan bokas avgiftsfritt för de studerandes grupparbetsstudier i egen regi vid vuxenavdelningens servicedisk.

Lokalens utrustning

 • videoprojektor (HDMI, Displayport, Thunderbolt, VGA)

Bokningar och mer information

Johanna Strömberg, byråsekreterare

 • tfn: 044 369 1366
 • e-post: johanna.stromberg [at] lohja.fi

Priser

Priserna för påbörjade timmar:

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang 15,50 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagda evenemang 36,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 31,00 €
 • kommersiella avgiftsbelagda evenemang 62,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften för ett grupparbetsrum är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Forskarrum
Lojo huvudbibliotek


Ett forskarrum med fönster finns för uthyrning för en dag, en vecka eller en månad åt gången. Endast för privatpersoner. Nyckeln ges för den bokade tiden (om nyckeln förkommer, tas ut 20 euro för förlust av nyckeln).

Lokalens utrustning

 • arbetsstation, Office-programvara
 • Paint Shop Pro
 • skanner

Bokningar och mer information

Johanna Strömberg, byråsekreterare

 • tfn: 044 369 1366
 • e-post: johanna.stromberg [at] lohja.fi

Priser

 • dag 11,00 €
 • vecka 42,00 €
 • månad 104,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Allaktivitetsrummet Pähkinä
Lojo huvudbibliotek


Evenemang och utställningar för barn och unga.

Lokalens utrustning

 • lokalen kan utrustas med en videoprojektor och ljudåtergivning

Bokningar och mer information

Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning

 • tfn: 044 369 1483
 • e-post: lastenosasto [at] lohja.fi

Priser

Priserna för påbörjade timmar:

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang 15,50 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagt evenemang 36,00 €
 • organisationer (rf), möblerad för möten 31,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 31,00 €
 • kommersiella avgiftsbelagda evenemang 62,00 €
 • externa arrangörer, möblerad för möten 62,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Mediateket
Tallbacka bibliotek


Mediateket på Tallbacka bibliotek erbjuder studie- och möteslokaler för 25-35 personer.

Lokalens utrustning

 • en fast arbetsstation med förbindelse till smarttavlan
 • enligt överenskommelse 20 bärbara datorer (användning mot avgift)
 • enligt överenskommelse videoprojektor (avgiftsfri, HDMI-anslutning)

Bokningar och mer information

Tallbacka bibliotek, kundservice

 • tfn: 044 369 5582
 • e-post: kirjasto.mantynummi [at] lohja.fi

Priser

Priserna för påbörjade timmar:

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang 0,00 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagt evenemang 15,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 20,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsbelagt evenemang 50,00 €
 • användning av Mediatekets apparater per dag 10,00 €
 • arbetslokal 10,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Lönrotssalen
Sammatti bibliotek


Lönnrotssalen på Sammatti bibliotek kan bokas för möten, salen rymmer 25-40 personer.

Bokningar och mer information

Sammatti bibliotek, kundservice

 • tfn: 044 374 3730
 • e-post: kirjasto.sammatti [at] lohja.fi

Priser

Priserna för påbörjade timmar:

 • organisationer (rf), avgiftsfritt evenemang 0,00 €
 • organisationer (rf), avgiftsbelagt evenemang 15,00 €
 • externa arrangörer, avgiftsfritt evenemang 20,00 €
 • externa avgiftsbelagda evenemang 50,00 €

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Utställningslokaler

Bra att veta om att arrangera utställningar

Biblioteken erbjuder lokaler för hundratals evenemang och utställningar varje år. Förutom de evenemang, läsecirklar och författarbesök biblioteket erbjuder ordnar personalen bland annat stick- och novellkvällar för kunder. De flesta evenemangen produceras dock av områdets invånare och föreningar, de erbjuder ett hisnande antal utställningar och evenemang på de olika biblioteken.

Ambitionen är att utställningsutbudet ska vara mångsidigt. Utställningarna ska vara tekniskt och kvalitetsmässigt lämpliga för offentliga lokaler. Utställningstiden är ca 2–4 veckor. Samma utställare kan inte ordna utställning mer än en gång per år. Utställningar som idealiserar krig och våld, understöder rasdiskriminering eller på något annat sätt kränker människovärdet organiseras inte. Utställningslokalerna är öppna för allmänheten under bibliotekets normala öppettider. Vid ansökan om utställningstid ska hängnings- och nedmonteringstiden inbegripas i utställningstiden.

Ansökan om utställningslokaler på huvudbiblioteket lämnas in på blanketten för ansökan om utställning på huvudbiblioteket (PDF, på finska). Blanketten kan också avhämtas på huvudbiblioteket. Utställningsplanen fastställs av biblioteksdirektören: tfn 050 462 1642.

De som planerar utställningar i närbiblioteken ska kontakta biblioteket i fråga direkt. Bibliotekens kontaktuppgifter finns på sidan Öppettider och kontaktuppgifter.

Arrangeringen av utställningar ska inte medföra kostnader för biblioteket. Biblioteket ansvarar inte för utställningsmaterialet. Namnet på utställningsarrangören ska visas i samband med utställningen. Ingen hyra tas ut för utställningslokalerna (förutom Lindersalen som administreras av Lojo museum och Kulttuurivintti vid Karislojo bibliotek) så man kan inte arrangera kommersiella utställningar eller försäljningsutställningar på biblioteket, och utställningskatalogen får därför inte innehålla prisuppgifter. Utställarnas kontakt- och prisinformation kan fås av bibliotekets personal på begäran. Utställningsarrangören ansvarar för informationen om och reklamerna i samband med utställningen. Biblioteket kan vid behov informera sina kunder om utställningen.

Om man vill ordna en namninsamling på biblioteket, ska man på förhand diskutera saken med bibliotekspersonalen.

Gallerigången vid vuxenavdelningen
Lojo huvudbibliotek

Huvudbibliotekets vuxenavdelning på 2 våningen erbjuder utställningslokaler på korridoren bredvid rådgivningen.

Lokalens utrustning

 • Hängskenor sammanlagt cirka 480 cm
 • För arrangemang av en utställning kan också reserveras skärmar och vitriner, mer information om material fås av bibliotekets vaktmästare: Tfn 044 374 1380
  • 3 skärmar (tredelad, dubbelsidig, total höjd 180 cm, fästytan för en del: höjd 125 cm / bredd 95 cm)
  • 6 bordsvitriner (60 x 120 x 100 cm)
  • 2 vitrinskåp (120 x 60 x 200 cm)
  • 3 vitrinskåp (120 x 40 x 200 cm)

Bokningar och mer information

Johanna Strömberg, byråsekreterare

 • tfn: 044 369 1366
 • e-post: johanna.stromberg [at] lohja.fi

Priser

 • ortsbor 20 € /månad
 • icke-ortsbor 40 € /månad

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.

Allaktivitetsrummet Pähkinä
Lojo huvudbibliotek

Allaktivitetsrummet Pähkinä på 1 våningen i Lojo huvudbibliotek är en lokal intill barn- och ungdomsavdelningen som är avsett för evenemang och utställningar för barn och unga. Utställningar som arrangeras i lokalerna får inte hindra sagostunderna eller undervisningen i biblioteksanvändning. Det är avgiftsfritt att arrangera utställningar på Pähkinä.

Lokalens utrustning

 • Hängskenor sammanlagt cirka 1200 cm
 • För arrangemang av en utställning kan också reserveras skärmar och vitriner, mer information om material fås av bibliotekets vaktmästare: Tfn 044 374 1380
  • 3 skärmar (tredelad, dubbelsidig, total höjd 180 cm, fästytan för en del: höjd 125 cm / bredd 95 cm)
  • 6 bordsvitriner (60 x 120 x 100 cm)
  • 2 vitrinskåp (120 x 60 x 200 cm)
  • 3 vitrinskåp (120 x 40 x 200 cm)

Mer information

Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning

 • tfn: 044 369 1483
 • e-post: lastenosasto [at] lohja.fi

Lindersalen
Lojo huvudbibliotek

Lindersalen på 1 våningen i Lojo huvudbibliotek är utställningslokal för Lojo museum. Det är avgiftsbelagd att boka Lindersalen, för prisinformation kontakta Lojo museum. Villkoren för att arrangera en utställning kan läsas i ansökan om utställning i Lojo museum.

Bokningar och mer information

Inka Keränen, museiamanuens

 • tfn: 044 374 4206
 • e-post: inka.keranen [at] lohja.fi

Kulttuurivintti
Karislojo bibliotek


Kulttuurivintti på andra våningen i Karislojo bibliotek hyrs ut för utställningar. Det är möjligt att arrangera försäljningsutställningar.

Lokalens utrustning

 • lokalvolymen är 93 m²
 • hängskenor sammanlagt cirka 2050 cm
 • tredelad, dubbelsidig skärm(210 x 120 cm)
 • Mer information om material fås av bibliotekarien, tfn 044 374 3381

Bokningar och mer information

Karislojo bibliotek, kundservice

 • puh. 044 374 3381
 • email: kirjasto.karjalohja [at] lohja.fi

Priser

 • ortsbor 20 €/månad
 • icke-ortsbor 40 €/månad

Avbokningsavgift

Avbokningsavgiften är 25 % av den för kunden fastställda lokalhyran, om avbokningen sker 1-3 veckor före evenemanget. Avbokningsavgiften är hela den lokalhyra som fastställts för kunden om avbokningen sker senare än sju dagar före evenemanget.