Personal

Företagsläkare

Specialistläkare i företagshälsovård, vs. överläkare Valtteri Kiuru
Företagsläkare Taija Nieminen
Företagsläkare Vijayabaskaran Navarathinam

Sjukvård på allmänläkarnivå inom ramen för resurserna

Företagshälsvårdare

Telefontider till företagshälsovårdarna genom tidsbeställning. Tnf 019 369 2240

Företagshälsovårdare, avdelningsskötare Leena Nurmio
Företagshälsovårdare Minna Nordström
Företagshälsovårdare Katja Apell
Företagshälsovårdare Elina Voutilainen
Företagshälsovårdare Saila Roine

Företagsfysioterapeut Saara Leinimaa, tfn 019 369 2248  kl. 12 – 12.30

Företagspsykolog  Mirka Lindholm

Annan personal

Hälsocentralbiträde Leila Heinämaa
Byråsekreterare Paula Grönholm
Byråsekreterare Paula Mäkinen

E-postadresser

tk.tth(a)lohja.fi eller
fornamn.efternamn(a)lohja.fi

 

Related to the subject: