Lojo företagshälsocentral, priser för service och undersökningar

Grundavgift år 2017 är 30 €/anställd/år

Grundavgiften omfattar t.ex. kansliservicen, underhåll av kontakt- och personregister, verksamhetsberättelsen för FPA.

Mottagningsbesök och verksamhet på arbetsplatsen

Läkare

140,60 €/h

Hälsovårdare

                   70,55 €/h

Företagsfysioterapeut

70,55 €/h

Psykolog

140,60 €/h

Mottagningstider hos läkare från 15 minuter och hos företagshälsovårdaren från 10 minuter.

För verksamhet på arbetsplatserna (t. ex. arbetsplatsutredning; deltagande i verksamhet som främjar arbetsförmågan) debiteras enligt påbörjad halvtimme samt resekostnader enligt stadens gällande allmänna kilometerersättning.

Telefon- och receptservice

Läkare 16,50 €/samtal
Receptavgift 10,80 €/recept som förnyas på en gång
Företagshälsovårdare och företagsfysioterapeut 9,00 €/samtal

B-intyg beroende på kravnivån och omfattningen 70,30-187,50 €.

Andra läkärintyg: bl.a. körkortsintyg, intyg för sökande av tjänst eller befattning (T-intyg), övrigafritt formulerade intyg
45,80- 55,10 €

För mottagningstid/arbetsplatsverksamhet som inte avbokats debiteras avgift för hälften av den bokade tiden (avbokningen ska göras senast föregående arbetsdag).

Exempel på priserna för specialundersökningar/åtgärder inom företagshälsovården

Vanlig spirometri
Spirometri och bronkodilation
Belastningsergometri/invärtesläkares bedömning
Synundersökning
Hörselundersökning
Gångtest
Muskelkonditionstest
PEF-dygnsuppföljning
PEF-arbetsplatsupföljning
EKG-långtidsregistrering/invärtesläkares bedömning

 

 30,40 €
 43,80 €
 153,50 €
 17,50 €
 17,50 €
 9,00 €
 17,50 €
 36,60 €
 71,10 €
 191,10 €

Exempel på priserna för laboratorieundersökningar

La
CRP
PVKT (liten blodbild)
fp-Gluk (fasteblodsocker)
Två timmars sockerbelastningsprov
ALAT (leverprov)
GT (leverprov)
fp-Kol (kolesterol)
EKG (hjärtfilm)
TSH (sköldkörtelvärde)
PSA (prostatavärde)
Lipidpaket (kol, LDL, HDL, triglycerider)
11,30 €
 8,50 €
 9,50 €
 8,20 €
 10,20 €
 8,20 €
 8,20 €
 8,30 €
 20,20 €
 11,40 €
 16,50 €
 33,60 €

Exempel på priser för röntgen- och ultraljudsundersökning 

Röntgenbild av bihålorna
Röntgenbild av knä
Röntgenbild av Axel
Thorax (lungbild)
Röntgenbild av ländryggrad
Ultraljudsundersökning av axel
Ultraljudsundersökning av sköldkörtel
Ultraljudsundersökning av övre buken
51,90 €
50,90 €
50,90 €
49,90 €
54,90 €
81,90 €
81,90 €
81,90 €

Fullständiga prislistor (produktprislista och separata prislistor över laboratorieprov och röntgenundersökningar) finns på företagshälsocentralens kansli.

Läkare16,50 €/samtalReceptavgift10,80 €/recept som förnyas på en gångFöretagshälsovårdare och företagsfysioterapeut9,00 €/samtal
Vanlig spirometri
Spirometri och bronkodilation
Belastningsergometri/invärtesläkares bedömning
Synundersökning
Hörselundersökning
Gångtest
Muskelkonditionstest
PEF-dygnsuppföljning
PEF-arbetsplatsupföljning
EKG-långtidsregistrering/invärtesläkares bedömning

 

 30,40 €
 43,80 €
 153,50 €
 17,50 €
 17,50 €
 9,00 €
 17,50 €
 36,60 €
 71,10 €
 191,10 €
La
CRP
PVKT (liten blodbild)
fp-Gluk (fasteblodsocker)
Två timmars sockerbelastningsprov
ALAT (leverprov)
GT (leverprov)
fp-Kol (kolesterol)
EKG (hjärtfilm)
TSH (sköldkörtelvärde)
PSA (prostatavärde)
Lipidpaket (kol, LDL, HDL, triglycerider)
11,30 €
 8,50 €
 9,50 €
 8,20 €
 10,20 €
 8,20 €
 8,20 €
 8,30 €
 20,20 €
 11,40 €
 16,50 €
 33,60 €
Röntgenbild av bihålorna
Röntgenbild av knä
Röntgenbild av Axel
Thorax (lungbild)
Röntgenbild av ländryggrad
Ultraljudsundersökning av axel
Ultraljudsundersökning av sköldkörtel
Ultraljudsundersökning av övre buken
51,90 €
50,90 €
50,90 €
49,90 €
54,90 €
81,90 €
81,90 €
81,90 €
Läkare16,50 €/samtal
Receptavgift10,80 €/recept som förnyas på en gång
Företagshälsovårdare och företagsfysioterapeut9,00 €/samtal
Vanlig spirometri
Spirometri och bronkodilation
Belastningsergometri/invärtesläkares bedömning
Synundersökning
Hörselundersökning
Gångtest
Muskelkonditionstest
PEF-dygnsuppföljning
PEF-arbetsplatsupföljning
EKG-långtidsregistrering/invärtesläkares bedömning

 

 30,40 €
 43,80 €
 153,50 €
 17,50 €
 17,50 €
 9,00 €
 17,50 €
 36,60 €
 71,10 €
 191,10 €
La
CRP
PVKT (liten blodbild)
fp-Gluk (fasteblodsocker)
Två timmars sockerbelastningsprov
ALAT (leverprov)
GT (leverprov)
fp-Kol (kolesterol)
EKG (hjärtfilm)
TSH (sköldkörtelvärde)
PSA (prostatavärde)
Lipidpaket (kol, LDL, HDL, triglycerider)
11,30 €
 8,50 €
 9,50 €
 8,20 €
 10,20 €
 8,20 €
 8,20 €
 8,30 €
 20,20 €
 11,40 €
 16,50 €
 33,60 €
Röntgenbild av bihålorna
Röntgenbild av knä
Röntgenbild av Axel
Thorax (lungbild)
Röntgenbild av ländryggrad
Ultraljudsundersökning av axel
Ultraljudsundersökning av sköldkörtel
Ultraljudsundersökning av övre buken
51,90 €
50,90 €
50,90 €
49,90 €
54,90 €
81,90 €
81,90 €
81,90 €
 

Related to the subject: