Hur bli klient på Lojo företagshälsocentral

Ni kan anmäla er som klient på Lojo företagshälsocentral genom att skicka den bifogade anmälningsblanketten till Lojo företagshälsocentral. När vi fått blanketten utser vi en företagshälsovårdare, som är närmaste samarbetspartner för ert företag, och hon eller han kontaktar er per telefon. I det team som utses ingår därtill en företagsläkare, en arbetsfysioterapeut och en arbetsplatspsykolog.

Då avtalet om företagshälsovård är undertecknat, görs en arbetsplatsutredning och utarbetas en verksamhetsplan som beaktar behoven och exponeringarna på arbetsplatsen samt beskriver omfattningen av och innehållet i funktionerna inom företagshälsovården. Dessutom ska företaget leverera en förteckning över de anställda till Lojo företagshälsocentral.

Den som utsetts till arbetsplatsens kontaktperson för företagshälsovården meddelar nya arbetstagare till företagshälsovården och anställda som slutat i arbetsgivarens tjänst, ändringar i företagets verksamhet och behov att uppdatera verksamhetsplanen.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDS KOSTNADER

Kommunen debiterar kostnaderna för den service företagshälsovården tillhandahåller. Prislistan fastställs för ett kalenderår i taget. För arbetstagaren är företagshälsovården i regel avgiftsfri. Arbetsgivaren har rätt att få ersättning från Folkpensionsanstalten för kostnader för verksamhet som bygger på verksamhetsplanen. FPA ersätter för de arbetsgivare, som har avtalat med arbetstagarna och företagshälsovården om uppföljning av arbetsförmågan och om stöd i ett tidigt skede samt en planmässig uppföljning av sjukfrånvaron, 60 procent av kostnaderna i ersättningsklass I. För övriga arbetsgivare är ersättningen 50 procent. Maximibelopp har fastställts för kostnader som ersätts separat för lagstadgad verksamhet (ersättningsklass I) och för ”frivillig” verksamhet (ersättningsklass II).

Så här söker du ersättning för företagshälsovårdskostnader:

http://www.kela.fi/web/sv/ansokan-foretagshalsovardskostnader

 

Related to the subject: