Företagsfysioterapeut

Företagsfysioterapeuten fungerar inom företagshälsovården som expert
på stöd- och rörelseorganen samt arbetsplatsens ergonomi.

Målet är:

 • en välmående arbetstagare
 • en väl fungerande arbetsmiljö och
 • en fungerande arbetsenhet

Individuell verksamhet

Företagsfysioterapeuten

 • undersöker och bedömer den fysiska funktionsförmågan
 • ger forskningsbaserad handledning för upprätthållande och främjande av
  funktionsförmågan samt
 • instruerar i valet av lämpliga arbetsställningar och -rörelser

Gruppverksamhet

 • Innehållet och genomförandet bearbetas enligt behovet.
 • Grupperna omfattar teori och praktiska övningar
 • Konditionstest också i grupper, t.ex. muskelkonditions- och gångtest

Verksamhet på arbetsplatsen

Företagsfysioterapeuten

 • bedömer med arbetsplatsutredningar hur stöd- och rörelseorganen belastas i arbetet
 • handleder då en arbetstagare själv planerar och ordnar sin egen arbetsplats
 • ger information om planering av arbetsplatsen och vid anskaffning av möbler
 • samarbetar med personalen, ledningen, arbetarskyddsorganisationen,
  företagshälsovården och andra experter

Utbildning

 • Företagsfysioterapeuten håller enligt överenskommelse föreläsningar för grupper,
  t.ex. om ergonomi, pauser i arbetet och motion.
 

Related to the subject: