Elektroniska blanketter

Hälsokontroll (på finska)

Arbetsplatsutredning

Anställningsundersökningen görs enligt chefens anvisningar endera innan arbetet konkret börjar eller i början av anställningen. Målet för anställningsundersökningen är att tillsammans utreda om det finns sådana faktorer i arbetstagarens hälsotillstånd som bör beaktas med tanke på hur han eller hon klarar av sitt arbete och med tanke på bevarande av arbetshälsan. Målet är att ge handledning och rådgivning som säkrar att arbetet och arbetstagaren passar ihop och som tryggar arbetshälsan på individnivå. Samtidigt får arbetstagaren information om servicen inom företagshälsovården.

Då du ska på anställningsundersökning kan du fylla i blanketten på förhand och skicka den till företagshälsovårdaren eller fylla i blanketten och ta den med dig till mottagningen.

Uppföljningsundersökningar ( hälsokontroller ) görs enligt företagshälsovårdens verksamhetsplan och de är i regel frivilliga för den anställda, om inte arbetet är förknippat med särskild hälsoskadlig exponering (t.ex. nattarbete, buller, kemikalier).

Du kan skicka hälsokontrollblanketten till företagshälsocentralen på förhand eller ta den med dig då du kommer till företagshälsovårdarens mottagning.

Avsikten är att blanketten för arbetsplatsutredning fylls i – ofta tillsammans med arbetarskyddspersonalen – innan företagshälsovården gör en arbetsplatsutredning. Företagshälsovårdaren ber att kontaktpersonen på arbetsplatsen fyller i blanketten. Det är viktigt att blanketten med förhandsinformation för arbetsplatsutredningen fylls i på förhand och skickas till företagshälsocentralen. Uppgifterna behövs i planeringen av arbetsplatsbesöket.

 

Related to the subject: