Lojo företagshälsocentral

Lojo företagshälsocentral

Lojo företagshälsocentraln erbjuder enligt avtal lagstadgad företagshälsovård, sjukvård och annan hälsovård för företagare och företag som verkar i Lojo område.  Vi strävar efter samarbete med arbetsgivare, arbetstagare, arbetarskyddspersonal och andra parter. Vårt mål är att främja hälsan och säkerheten bland personalen, i arbetsenheterna och i arbetsmiljön.

Vår service

  • Arbetsplatsutredningar
  • Besök på arbetsplatserna
  • Deltagande i verksamhet som upprätthåller och arbetsförmågan
  • Undersökning och vård
  • Utvärdering av arbetsförmåga och hänvisning till rehabilitering
  • Sjukvård på allmänläkarnivå
  • Specialistkonsultationer med betalningsförbindelse
  • Laboratorie- och avbildningstjänster

Förebyggande verksamhet enligt lagen om företagshälsovård gäller alla arbetsgivare, redan om företaget har en enda anställd, och den ska genomföras i den omfattning som påkallas av arbetet, arbetsarrangemangen, personalen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem, enligt vad som föreskrivs i lagen. Utöver den lagstadgade företagshälsovården kan arbetsgivaren frivilligt tillhandahålla sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster för de anställda. För landbruksföretagare och andra företagare själva är företagshälsovården frivillig.

Företagshälsovårdens tjänster baserar sig på en plan för varje arbetsplats.

Synpunkter: tk.tth(a)lohja.fi

 

Related to the subject: