Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.
Länk till ansökan om parkeringstillstånd

Med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsätting får du parkera fordomet på allmänna områden:

  • på en parkeringsplats som märkts med en rullstolssymbol
  • på en avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgiften
  • i ett område där parkering är förbjuden med vägmärke ”parkering förbjuden” eller ”område med parkeringsförbud”.
  • på en parkeringsplats där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärken, under en längre tid än begränsningen
  • på en gårdsgata med reservering för att parkeringen inte i oskälig omfattning gör det svårt att ta sig fram på gårdsgatan.

Parkeringen övervakas av de kommunala parkeringsövervakarna.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning ger ingen direkt rätt att parkera i privata områden, utan i sådana områden ska områdenas egna regler och vägmärken för parkering iakttas. Det lönar sig att kontrollera parkeringstillståndets giltighet hos det företag som övervakar området eller hos fastighetsägaren.