Byggherreverksamhet och stadsteknik

Inom byggherreverksamheten och stadstekniken produceras tjänster för invånarnas vardag, t.ex. underhåll av gator, skötseln av park- och grönområden och vattenförsörjning samt byggande av nya lokaler enligt behov.