Barnskydd

Barn- och familjeinriktat barnskydd ska ordnas i sådana fall då barnet och familjen är klient hos barnskyddet. Uppgörande av en klientplan, stödåtgärder inom öppenvården, brådskande placering av barnet, omhändertagande samt ordnande av vård utom hemmet och eftervård är metoder som tillämpas i sista och målet är att trygga barnets välbefinnande.

Socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter koordinerar det barn- och familjeinriktade barnskyddsarbetet och det individuella barnets klientprocess.

Majoriteten av det barn- och familjeinriktade barnskyddet genomförs med stödåtgärder inom öppenvården som strävar efter att förbättra och rehabilitera barnets och familjens livssituation. Stödåtgärderna planeras och man kommer överens om dem så långt som möjligt tillsammans med barnet och familjen och de grundar sig på den skriftliga klientplanen.

Om stödåtgärderna inom öppenvården inte hjälper barnet tillräckligt, har barnet rätt att bli omhändertaget och få vård utom hemmet. Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett barn ordnas utanför hemmet antingen som familje- eller anstaltsvård. Barnet kan också placeras hos en släkting till barnet.

Efter att vården utom hemmet har avslutats kan barnet eller den unga länge ha behov av särskilt stöd och detta stöd erbjuds som eftervård. Avsikten med eftervården är att underlätta barnets eller den ungas återgång till hemmet eller självständighetsprocess.

Barnskyddsanmälan, länk till THL:s rikstäckande bas: Barnskyddsanmälan eller via e-post sosiaalipalvelut@lohja.fi

I brådskande situationer eller utanför tjänstetid kan man lämna in en barnskyddsanmälan till socialjouren under tjänstetid kl 8-16 gsm 0500 486 101
eller till nödcentralen 112.

Om det är fråga om ett barn som eventuellt är i behov av barnskydd bedömer socialarbetaren behovet av barnskydd enligt barnskyddslagen.

Läs mer om Handboken för barnskyddet (på finska) på THL:s webbplats : lastensuojelunkäsikirja

KONTAKTUPPGIFTER:

Socialarbetarna har telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl.10-11, e-postadressformatet är: namn.efternamn@lohja.fi.
Adress:
Socialservice för barnfamiljer/ Barnskydd/
Larsgatan 50, 08100 LOJO (2 och 4 våningen)

Ledande socialarbetare Saija Jaatinen 044 374 0073

Bergström Kaddi, socialarbetare, 044 369 1171
Laukka Anu, socialarbetare, 044 374 0272

Byråsekreterare: Tuula Nikkanen

Vård utom hemmet och eftervård:

Alaluusua- Taivassalo Anna- Liisa, socialhandledare, 044 374 3978

Hemming Tiina, socialhandledare, puh. 044 374 1160

Niemi Hannele, socialarbetare, puh. 044 374 0075

Tell Salme, socialarbetare, puh. 044 374 3977

Piironen Marika, socialarbetare, puh. 044 374 9419

Familjevårdens kontakt person:
Munne Maijastiina, socialhandledare, puh. 044 374 0271

Ojamo familjestödcenter: 
Tjänsterna enligt barnskyddslagen produceras i samarbete med Lojo stads egen mottagningsenhet, Ojamo familjestödcenter för familjer.
Adress: Ojamoåsvägen 64 B.

Chefen för barnfamiljearbetet, Harald Holmström, 044 3741225

Barnens avdelning: B- trappan

tel. 050 3094914
fax. +358 193695220

Ledare Päivi Kangas puh. 044 3695221

Ungdomarnas avdelning: A- trappan

tel. 044 3741224
fax. +358 193695220

Ledare Marjaana Oja puh. 044 3741224

Stödservice: A- trappan

Chefen för barnfamiljearbetet Harald Holmström puh. 044 3741225

fax. +358 193695220