Seniorservice

Serviceområdet för seniorer erbjuder rådgivning och servicehandledning när det gäller seniorservicen, tar hand om klienternas hemvård, stöd- och trygghetstjänster, stöd för närståendevård, dagverksamhet samt boende- och institutionsservice för seniorer. Dessutom ingår avdelningsvården i hälsovårdscentralerna i serviceområdet.

 

Sök kortjobb i Lojo stad och fyll i en ansökan om kortjobb för sjukskötarenärvårdare eller vårdstuderande ! Platsannonsen har publicerats på finska.

Om du behöver hjälp med att lämna in en ansökan elektroniskt, kontakta Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

 

Ta en titt på vårdvideorna!

Vårdarbete

Hemvård