Työterveyspsykologi

Milloin ottaa yhteyttä?

Työterveyshuollon psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavien asioiden askarruttaessa mieltä:

– oma tai työyhteisön jaksaminen
– työn psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus
– työyhteisön toimivuus ja vuorovaikutus
– organisaatiomuutokset
– ilmapiirikartoitusten toteutus tai tulosten purkaminen
– sairauslomalta työhön paluu
– työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää koskeva akuutti kriisitilanne
– yms.

Työskentelytavat

Yksilötyö

– tukee ja arvioi yksittäisten työntekijöiden työssä jaksamista henkilökohtaisissa keskusteluissa (1 – 3/5 kertaa)
– tukee esimiestä työssä jaksamisessa, sekä hänen työssään rakentaa hyvinvoinnin edellytyksiä
– tukee hyvää vuorovaikutusta osallistumalla yhteiskeskusteluun työnantajan ja työntekijän kanssa

Työyhteisötyö

– auttaa kartoittamaan työyhteisön toimivuutta ja työntekijöiden hyvinvoinnin tasoa, sekä näihin vaikuttavia (psykososiaalisia) työolotekijöitä
– tukee toimintaa häiritsevän ja hyvinvointia heikentävän ongelman määrittelyssä
– tukee työyhteisöä henkilöstön hyvinvointia edistävien kehittämisprosessien läpiviemisessä
– tukee työyhteisöä itsenäiseen ongelmanmäärittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen
– auttaa työyhteisöä muutosten läpiviennissä
– ohjaa, neuvoo ja välittää tietoa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa
– tapaamisia yleensä 1 – 3/5

Miten ottaa yhteyttä?

Työterveyshuollon numerosta 019 369 2240.
Ajan varaamisesta psykologille sovitaan ensisijaisesti puhelimitse tai tapaamisessa työterveyshoitajan tai lääkärin kanssa.