Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa tuki- ja liikuntaelimistön ja työpaikan ergonomia-asiantuntijana.

Tavoitteena on:
– hyvinvoiva työntekijä
– hyvin toimiva työympäristö ja
– toimiva työyhteisö

Yksilötoiminta
Työfysioterapeutti:
– tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä
– antaa tutkimukseen pohjautuvaa ohjausta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä
– opastaa valitsemaan sopivia työasentoja ja -liikkeitä.

Ryhmätoiminta
– Toiminnan sisältö ja toteutus muokataan tarpeen mukaan.
– Ryhmät sisältävät teoriaa ja käytännön harjoituksia.
– Kuntotestejä myös ryhmissä, esim. lihaskunto- ja kävelytestit.

Työpaikkatoiminta
Työfysioterapeutti:
– arvioi työpaikkaselvityksillä tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista työssä
– ohjaa työpisteen omatoimiseen suunnitteluun ja järjestämiseen
– antaa tietoa työpaikan suunnittelussa ja kalusteiden hankinnassa
– toimii yhteistyössä työpaikan henkilöstön, johdon, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Koulutuspalvelu
Työfysioterapeutti pitää sopimuksen mukaan luentoja ryhmille, esim. ergonomiasta, työn tauotuksesta ja liikunnasta. 

Miten ottaa yhteyttä?Työterveyshuollon toimiston numerosta 019 369 2240.
Ajan varaamisesta fysioterapeutille sovitaan ensisijaisesti puhelimitse tai tapaamisessa työterveyshoitajan tai lääkärin kanssa.