Sähköiset lomakkeet

Terveydentilan kartoitus

Työpaikkaselvitys

Työhöntulotarkastus tehdään esimiehen antamien ohjeiden mukaisesti joko ennen työn konkreettista alkamista tai työsuhteen alkuvaiheessa. Työhöntulotarkastuksen tavoite on selvittää yhdessä, onko työntekijällä sellaisia terveydentilaan liittyviä seikkoja, mitkä tulee ottaa huomioon työtehtävistä suoriutumisen ja työhyvinvoinnin säilymisen kannalta. Tavoite on antaa ohjausta ja neuvontaa varmistamaan työn ja työntekijän yhteensopivuus sekä työhyvinvointi yksilötasolla. Samalla työntekijä saa tietoa työnterveyshuollon palveluista.

Kun tulet terveystarkastukseen, voit lähettää täytetyn lomakkeen etukäteen sille työterveyshoitajalle, jonka vastaanotolle tulet tai voit tuoda tulostetun ja täytetyn lomakkeen vastaanotolle tullessasi.

Terveyden seurantatarkastuksia (määräaikaistarkastuksia) tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja ne ovat työntekijälle pääsääntöisesti vapaaehtoisia, ellei työssä ole erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia altisteita (esim. yötyö, melu, kemikaaliset altisteet).

Määräaikaistarkastuslomakkeen voit toimittaa etukäteen työterveyskeskukseen tai tuoda sen mukanasi työterveyshoitajan vastaanotolle tullessasi.

Työpaikkaselvitys-lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen työterveyshuollon – usein työsuojeluhenkilöstön kanssa yhdessä – tekemää työpaikkaselvitystä. Työterveyshoitaja pyytää työpaikan yhteyshenkilöltä lomakkeen täyttämistä. On tärkeää lähettää täytetty työpaikkaselvitysesitietolomake etukäteen työterveyskeskukseen työpaikkakäynnin suunnittelua varten.

Yhteystiedot

Työterveyskeskus
Liessaarenkatu 3
08100 LOHJA

Puhelin 019 369 2240
Faksi 019 369 2245

Ajanvaraus
ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14

Työterveyshoitajien puhelinajat 
ajanvarauksella