Uusi asiakas

Lohjan työterveyskeskuksen asiakkaaksi voitte ilmoittautua lähettämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen Lohjan työterveyskeskukseen. Lomakkeen saatuamme yrityksellenne nimetään työterveyshoitaja, joka on lähikumppaninne työterveyshuollon asioissa ja ottaa teihin yhteyttä. Lisäksi nimettyyn tiimiin kuuluvat työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Kun työterveyshuoltosopimus on allekirjoitettu, tehdään työpaikkaselvitys ja laaditaan työpaikkanne tarpeet ja altisteet huomioiva toimintasuunnitelma, jossa kuvataan työterveyshuollon toimintojen laajuutta ja sisältöä. Lisäksi yrityksen tulee toimittaa Lohjan työterveyskeskukseen yrityksen työntekijälista.Työpaikalle nimetty työterveyshuollon yhteyshenkilö ilmoittaa työterveyshuoltoon uudet ja palveluksesta lähteneet työntekijät, yrityksen toiminnan muutokset sekä toimintasuunnitelman päivitystarpeen.

 

TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET

Kunta perii työnantajilta työterveyshuollon palveluista niiden tuottamisesta aiheutuvat kulut.

Hinnasto (kts. kohta palvelujen/tutkimusten hintoja) vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Työntekijöille työterveyshuollon palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Työnantajilla on oikeus saada korvausta työterveyshuollon toimintasuunitelmaan perustuvasta toiminnasta aiheutuneista kustannuksista Kansaneläkelaitokselta. KELA korvaa niille työnantajille, jotka ovat sopineet  yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta sekä sairauspoissaolojen suunnitelmallisesta seurannasta, maksetaan korvausluokan I kustannuksista 60 prosentin korvaus. Muilla korvaus on 50 prosenttia.

Ohje Kelan sivuille työnantajan korvaushakemukseen:

http://www.kela.fi/ohjeita-palveluntuottajalle_tyonantajan-lomake-ja-tayttoohje