Työterveyshuolto

Lohjan työterveyskeskus

Lohjan työterveyskeskus tarjoaa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja sekä sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja Lohjan alueella toimiville yrittäjille ja yrityksille sopimuksen mukaan. Tavoitteemme on yhteistyö työnantajien, työntekijöiden, työsuojeluhenkilöstön ja muiden kumppanien kanssa edistää työntekijöiden työkykyä, työyhteisöjen ja työympäristöjen terveyttä ja turvallisuutta.


Palvelumme

  • Työpaikkaselvitykset
  • Työpaikkakäynnit
  • Osallistuminen työpaikkojen työkykyä ylläpitävään toimintaan
  • Tutkiminen ja hoito
  • Työkyvyn arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
  • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito
  • Erikoislääkärikonsultaatiot maksusitoumuksella
  • Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset

Työterveyshuoltolain ennaltaehkäisevä toiminta koskee kaikkia työnantajia, mikäli yrityksessä on yksikin työntekijä ja se tulee toteuttaa lain edellyttämällä tavalla siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Työnantaja voi järjestää vapaaehtoisesti työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja. Maatalous- ja muille yrittäjille itselleen työterveyshuolto on vapaaehtoista.

Työterveyshuollon palvelut perustuvat työpaikalle tehtävään toimintasuunnitelmaan.

Palautteet

Sähköpostilla osoitteeseen tk.tth(a)lohja.fi

Yhteydenotto

Löydät yhteystiedot täältä.