Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Toimeentulotukilain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Muutoksen taustalla on tarve vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita.

Lisätietoja Kela internetsivuilta

Tiedote 10.9.2020

Sähköinen toimeentulotukihakemus (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus) ei ole käytössä asiakastietojärjestelmän käyttökatkon aikana 15.9. (klo 21 eteenpäin) eikä 16.9.

Katkos saattaa jatkua vielä 17.9.

Pahoittelemme häiriötä.

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidon tahi muulla tavalla (Toimeentulotukilaki 1412/97).

Lohjan kaupunki vastaa edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.