Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Lohjan terveyskeskuksessa hoitotakuu toteutuu. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Yhteyden saanti terveysasemille ja suun terveydenhuoltoon on toteutunut hyvin. Yhteyttä otetaan ensisijaisesti puhelimitse. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä ja tehdä alustavan hoidon tarpeen arvion salatun portaalin kautta kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.
Perusterveydenhuollon avopalvelut
Hoidon tarve arvioidaan pääsääntöisesti yhteydenottotilanteessa. Jos tämä ei ole mahdollista, arviointi tehdään vastaanottokäynnillä samana päivänä tai viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa. Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito aloitetaan yleensä ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä, tavallisesti 1 – 3 viikon kuluessa. Kaikissa tapauksissa hoito päästään aloittamaan alle kolmessa kuukaudessa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti.
Syyskuun alussa keskimääräinen hoidon odotusaika oli Keskustan terveysasemalla keskimäärin 20 päivää, Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilla keskimäärin 5-8 päivää.
Suunterveydenhuolto
Yhteyden saaminen suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen on toiminut hyvin. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.
Hoidon tarpeen arvion tekee ajanvarauksen hammashoitaja asiakkaan yhteydenottotilanteessa. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat saavat vastaanottoajan n. 120 päivän sisällä. Kiireellistä ensiapuhoitoa tarvitseva potilas saa ajan samana arkipäivänä.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidossa hoitotakuun toteuttamisesta ja tietojen julkistamisesta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).
Lohjalla 23.9.2019
Jari Linden
terveyspalvelupäällikkö