Hallinnon yhteystiedot

Palvelualuejohtaja Tuula Suominen

Terveyspalvelupäällikkö Jari Linden

Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen

Työterveyshuollon ylilääkäri Merja Sarjanen

Kuntoutuksen esimies Petri Leppänen

Avosairaanhoidon ylilääkäri Tanja Nummila

Osastonhoitaja Johanna Grotell

Osastonhoitaja Marie Bergman-Auvinen

Suun terveydenhuollon ylilääkäri Helena Salusjärvi-Juopperi

Osastonhoitaja Laura Tahvanainen