Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Asiakasmaksut terveyskeskuksessa

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 §) (lasketaan maksukattoon)

 

Lääkärin käyntimaksu 20,90 € kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa.

 • Maksua ei peritä jos potilas on veteraani, erityisryhmään kuuluva veteraani, sosiaalihuoltolain mukaisen Lohjan kaupungin asumispalveluyksikön asukas tai alle 18- vuotias.

Käynnit hoitaja vastaanotolla ovat maksuttomia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 §)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peritään:

18 vuotta täyttäneiltä 51,50€

Maksu lääkärintodistuksesta (23 §)

Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta peritään seuraavat maksut:

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Ryhmä A (51.50€) kuuluvat seuraavat todistukset ja lausunnot:

 • elintarviketodistus
 • tbc-todistus
 • terveys-todistus
 • C-lausunto
 • lausunnot työvoimaviranomaisia varten
 • pahoinpitelylausunnot
 • B-lausunnot eläkettä varten
 • laajat lausunnot oikeutta varten
 • stipendiaatti- ja muut laajat ulkomaita koskevat todistukset
 • E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit
 • muut hoitoon liittymättömät todistukset

Ryhmä B (61,80€) kuuluvat seuraavat todistukset ja lausunnot:

 • ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus
 • ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot
 • kansainvälinen rokotustodistus
 • ampuma-aselausunnot

Maksuttomat todistukset

 • sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB
 • sairaan lapsen hoitotodistus
 • sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot
 • lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
 • todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta
 • C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitoshoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä
 • B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
 • B-lausunto kuntoutusta varten
 • Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten