Tiedotuskanavat ja tilanneseuranta

Kuinka koronatilannetta seurataan Lohjalla?

Lohjan kaupunki noudattaa valtioneuvoston ja  THL:n linjauksia sekä alueellisten ja paikallisten tartuntatautiviranomaisten linjauksia sekä suosituksia omassa toiminnassaan. Lohjalla tilannetta johtaa kaupungin johtoryhmä kaupunginjohtaja Mika Sivulan johdolla yhteistyössä pandemiajohtoryhmän kanssa, jota johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja, pandemiapäällikkö Tuula Suominen.

Lohjalla suositusten ja rajoitusten perustana toimivat sekä alueellinen että paikallinen koronaepidemian tilannekuva, kuin myös Etelä-Suomen Aluehallintoviraston määräykset. Lohjan kaupunki seuraa tarkasti koronatilannetta.

  • Kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri on päivittäin mukana HUS:n pandemiaryhmässä.
  • Kaupungin pandemiapäällikkö on mukana HUS- Uudenmaan koronakoordinaatioryhmässä, joka kokoontuu vähintään viikoittain, yleensä torstaisin.
  • Kaupungin johtoryhmä jossa mukana kaupungin pandemiapäällikkö kokoontuu joka torstai ja maanantai, käsittelemään koronatilannetta Lohjalla. Tarvittaessa useammin.
  • Jatkuva yhteydenpito pandemiajohtoryhmän ja kaupungin johdon kanssa (myös virallisten kokousten ulkopuolella)
  • Pandemiajohtoryhmä seuraa tarkkaan tilannetta Lohjalla ja pitää yhteyttä kaupungin eri toimijoihin, yksityisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajiin. Lisäksi toteuttaa ohjausta ja neuvontaa yhteistyötyössä tartuntatautiyksikön kanssa.

Missä kanavissa Lohjan kaupunki viestii koronasta?

Kaupunki viestii koronatilanteesta monikanavaisesti.  Koronaan liittyvät Lohjaa koskevat tiedotteet julkaistaan:

Kaupungin henkilökunta saa tiedotteet sisäisesti esimiesten sekä sisäisen verkkopalvelun, eli intran kautta.

Koronaviestintään liittyvät tiedotteet julkaistaan myös ruotsinkielellä osoitteessa www.lohja.fi/sv ja tärkeimmät uutiset myös Lohjan kaupungin Facebook –sivuilla.


Mitä Lohjan kaupunki viestii koronasta ja kuinka usein?

Kaupunki tiedottaa Lohjan aluetta koskevista koronaan liittyvistä suosituksista ja linjauksista sekä palvelumuutoksista, mahdollisimman nopeasti. Yksittäisistä koronatartunnoista ei erikseen tiedoteta, ellei tilanteeseen liity joukkoaltistumisia jotka vaativat julkista tiedottamista. Kaupunki myös julkaisee maanantaisin viikkokatsauksen Lohjan koronatilanteesta ja ajankohtaisista.

Palautteet ja kehitysideat liittyen kaupungin koronaviestintään voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: viestinta@lohja.fi.