Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu turvaa kuntalaisen pääsyn hoitoon lakisääteisessä ajassa. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Lohjan terveyskeskuksessa hoitotakuu toteutuu. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.
Hoitotakuu on toteutunut elokuussa 2021 seuraavasti:

Yhteydenotto

Yhteyden saanti terveysasemille ja suun terveydenhuoltoon on toteutunut hyvin. Yhteyttä otetaan ensisijaisesti puhelimitse. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä ja tehdä alustavan hoidon tarpeen arvion salatun portaalin kautta kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Hoidon tarve arvioidaan pääsääntöisesti yhteydenottotilanteessa. Jos tämä ei ole mahdollista, arviointi tehdään vastaanottokäynnillä samana päivänä tai viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa. Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito aloitetaan yleensä ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä, tavallisesti 1 – 3 viikon kuluessa. Kaikissa tapauksissa hoito päästään aloittamaan alle kolmessa kuukaudessa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti.
Heinäkuun lopussa keskimääräinen hoidon odotusaika oli Keskustan terveysasemalla keskimäärin 18 päivää, Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilla keskimäärin 7 päivää.

Suunterveydenhuolto

Hoidon tarpeen arvion tekee ajanvarauksen hammashoitaja asiakkaan yhteydenottotilanteessa. Helmikuun lopussa kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat saavat vastaanottoajan n. 75-90 päivän sisällä. Kiireellistä ensiapuhoitoa tarvitseva potilas saa ajan samana arkipäivänä. Virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä vastaa HUS Haartmanin sairaalassa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuun toteuttamisesta ja tietojen julkistamisesta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Lohjalla 11.8.2021

Jari Linden
johtava ylilääkäri