Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan muistisairauksia. Muistipoliklinikalla työskentelevät muistihoitaja ja muistisairauksiin perehtynyt erikoislääkäri eli geriatri. Muistihuolien selvittely alkaa omalta terveysasemalta ja muistipoliklinikan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tiettyjen tutkimuksien jälkeen. Aika muistipoliklinikalle lähetetään kutsukirjeenä tutkittavalle kotiin. Muistipoliklinikkakäynneillä on hyvä olla omainen  tai läheinen mukana.
Muistipoliklinikka / Satu Syrjänen arkisin klo 8-11, puh. 044 369 2312

MUISTIKOORDINAATTORI

Muistikoordinaattori tukee sairastunutta ja hänen perhettään muistisairauden tuomien haasteiden ratkaisemisessa. Muistikoordinaattorilta saa tietoa julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toiminnoista ja palveluista. Tarvittaessa saa apua yksilöllisesti tarpeita vastaavan tukikokonaisuuden järjestämisessä.
Palveluohjauksessa perehdytään muistisairaan tilanteeseen huolellisesti. Ohjauksella pyritään luomaan asiakasperheelle edellytyksiä tehdä valintoja ja edistämään muistioireisen asiakkaan yhdenvertaisuutta.
Palvelu on suunnattu ensisijaisesti säännöllisten palvelujen piiriin kuulumattomille muistioireisille henkilöille ja heidän perheilleen. Muistikoordinaattori voi asiantuntijana osallistua muistisairauteen liittyvien erityiskysymysten ratkaisemiseen ja hoitoneuvotteluihin yhdessä eri hoitavien tahojen kanssa. Ohjaustapaaminen voidaan sopia asiakkaan kotiin tai vastaanotolle Geriatriankeskukseen. Muistikoordinaattori toimii koko Lohjan alueella. Ohjaus on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista.
Muistikoordinaattorin asiakkaalla on yleensä jokin muistivaikeuksiin liittyvä ongelma tai oire, joka hankaloittaa arjen sujumista kotona. Asiakas itse, omainen tai muu hoitava taho saattaa olla huolissaan tai epävarma asiakkaan kotona selviytymisestä, hoidon toteutumisesta tms.

Muistikoordinaattori / Niina Peräkylä sij. puh. 044 369 2310

ELÄMÄÄ ETENEVÄN MUISTISAIRAUDEN KANSSA
Tietoa muistisairauteen sairastuneille ja heidän omaisilleen:
Pidä huolta muististasi
– 
Aivoterveyden edistäminen
– Ruokalautasmalli
Juomasuositus
– Liikuntasuositus yli 65 -vuotiaille
Tukea ja kuntoutusta
– Kuntoutumista tukevaa toimintaa
– Lyhytaikaishoito päivätoiminta sopeutumisvalmennus
– Fysioterapia, kotihoito, omaishoito
– Muistitutkimukset
Ennakointia käytännön asioissa
– 
Oikeudellinen ennakointi
– Ajokyky ja liikkuminen
Muistisairaan omaiselle
– Muistisairauteen sairastuneen kohtaaminen ja tukeminen

Linkki Muistiliiton sivuille www.muistiliitto.fi

Muistiliiton Vertaislinja 0800 9 600 (maksuton, klo 17-21 joka päivä). Neuvoja ja tukea arjen tilanteisiin. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.
Muistiliiton Muistineuvo-tukipuhelin 09 8766 550 (0,08 euroa/min, maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12-17). Muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa antavat muistityön ammattilaiset.