Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakasmaksut ja maksukatto

Asiakasmaksut terveyskeskuksessa

Terveyskeskuksen asiakasmaksut perustuvat asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992).
Tässä linkki Finlexiin.

Laskutuksesta vastaa laskutuspalvelu Lowell Oy, puhelin (02) 2700 390.
Laskun sisältöä koskevista asioista vastaa Lohjan kaupungin terveyskeskuslaskutus.
Palvelemme ma-to klo 12-13, puh. 019 369 2333.

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Maksukaton suuruus on 1.1.2022 alkaen 692 euroa. Maksukatto on valtakunnallinen, eli siinä huomioidaan myös muut kuin Lohjan kaupungin palveluissa maksetut julkisen terveydenhuollon maksut.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä. Kun maksukatto on ylittynyt, kunta tai kuntayhtymä antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton täyttymisestä (vapaakortin).

Kun asiakkaalle on myönnetty vapaakortti, ovat kaikki maksukattoon sisältyvät palvelut pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen ns. ylläpitomaksuna 22,80€/ hoitopäivä.

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa maksukatto tulee täyteen. Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää, mieluiten käynti- tai hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Näin on helpompi seurata, missä toimipisteessä maksukatto täyttyy.
Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Vapaakorttihakemus (tulossa)

Linkki terveyskeskusmaksut -sivulle
Linkki kuntoutuksen asiakasmaksut -sivulle (sivut tulossa)
Linkki suun terveydenhuollon asiakasmaksut -sivulle
Linkki ikääntyneiden palvelut -sivulle