Hoitoon hakeutuminen

Lohjan suun terveydenhuollossa toteutetaan hammaslääkärien ja suuhygienistien välistä työnjakoa. Asiakas voi saada hoitoajan kummallekin ammattiryhmälle yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan.

Ajanvaraus tekee ensikontaktissa hoidon tarpeen arvion. Päivystyskäynti järjestetään viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hammaslääkäripäivystys.

Olisi toivottavaa, jos voisit tuoda mukanasi vastaanottokäynnille aikaisemmat suun alueen röntgen-kuvat, lääkeluettelon, vakituisen lääkityksen reseptit sekä tiedot allergioista. Esitietolomakkeen voit täyttää ja tulostaa mukaasi Ajanvaraus ja neuvonta -sivulta.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta ohjaa lasten ja nuorten tarkastusten ajankohtia.