Päiväaikainen toiminta

Avotyötoiminta

Avotyö on kaupungin järjestämää ja tukemaa työtoimintaa tavallisella työpaikalla.

  • Tärkeintä avotyötoiminnassa on erilaisten taitojen oppiminen ja/tai kuntoutus.
  • Avotyössä oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan, vaan huoltosuhteessa Lohjan hyvinvointi-toimialaan.
  • Avotyötoiminnasta ei makseta palkkaa. Avotyötoiminnassa oleva saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa.
  • Avotyössä onnistuminen perustuu työtehtävien räätälöintiin, sosiaaliohjaajan ja työpaikan tukihenkilön tukeen sekä työyhteisön valmiuteen ottaa kehitysvammainen työntekijä yhteisönsä jäseneksi.

Avotyönhakemus