Tukisuhdetoiminta

tarjoaa tukea pääsääntöisesti kehitysvammaisten henkilöiden vapaa-aikaan.
Kunnan vapaaehtoiseen palvelutuotantoon kuuluva toiminta on tukihenkilön
ja tuettavan välistä kanssakäymistä ja yhdessäoloa, ei perushoidosta
huolehtimista.

Tukisuhdetoiminta on suunnattu pääosin kehitysvammaisille, kun taas
vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen
välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella.

Haluatko tukihenkilöksi?

Tukihenkilö voi toimia myös ryhmässä, esim. kerhoissa.
Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kulukorvaus toteutuneista tunneista.

Ota yhteyttä avohuollon ohjaaja Anne Saaristoon, puh. 050 362 6663
tai sähköpostitse: anne.saaristo@lohja.fi

Tukisuhdetoiminnan raportointikaavake 1.7.2022-