Perhehoito

on oman kodin ulkopuolista hoitoa yksityisessä perheessä. Perhehoito antaa hoidettavalle kodinomaisen ja tarpeenmukaisen hoidon sekä läheisiä ihmissuhteita perheenjäsenenä.

Perhehoito voi olla osa- tai ympärivuorokautista sekä lyhyt- tai pitkäaikaista. Hoitopaikkana on perhehoitajan tai hoidettavan koti.

Perhehoito on vaihtoehto henkilölle, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyväksikäyttäen ja joka ei tarvitse laitoshuoltoa.
Perhehoidon toimintaohje vuonna 2022

Lyhytaikainen perhehoito

on yleensä säännöllisesti toistuvaa hoitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään silloin, kun vaikeavammaisen henkilön vakituinen hoitaja tarvitsee määräaikaista vapaata hoitovastuustaan. Hoidon määrästä ja muodosta sovitaan palvelusuunnitelmaneuvottelussa. Palvelusta peritään asiakasmaksu voimassa olevan ohjeen mukaan.
Lyhytaikaisen perhehoidon raportointikaavake