Perhehoito

Perhehoito

Perhehoidon tarkoituksena on tukea perheen jaksamista vaikeavammaisen perheenjäsenen hoitamisessa. Perhehoito voi olla joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista vaikeavammaisen ja hänen perheensä tarpeiden mukaisesti.

Perhehoidon toimintaohje

Lyhytaikainen perhehoito

on lyhytaikaista ja usein säännöllisesti toistuvaa hoitoa. Sitä järjestetään yleensä lapsille ja nuorille kehitysvammalain mukaisena erityishuollon palveluna. Lyhytaikaista hoitoa käytetään silloin, kun vaikeavammaisen henkilön vakituinen hoitaja tarvitsee lomaa (esim. omaishoidon vapaat) tai muun syyn vuoksi määräaikaista vapautusta hoitotyöstään. Lyhytaikaisen hoidon määrästä ja muodosta sovitaan perheen kanssa pidettävässä palvelusuunnitelmaneuvottelussa. Tilapäishoitosopimus voidaan tehdä 18 vuotta täyttäneen kanssa.

Tilapäishoidon hoitomaksu jakautuu hoitopalkkioon ja kulukorvaukseen, joka maksetaan hoitajalle. Palvelu kirjataan palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan.

Lyhytaikaisen perhehoidon sopimus

Lyhytaikaisen perhehoidon raportointikaavake