Palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vamman/sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erittäin runsaasti, ja joka ei ole laitoshuollon tarpeessa.

Palveluasumisen vapaamuotoinen hakemus osoitetaan:

Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
Elina Lindström
PL 71, 08101 LOHJA

puhelin: 044 369 3640
sähköposti: elina.lindstrom(a)lohja.fi